Od wielu lat mieszkańcy Milanówka narzekali na jakość utrzymania dróg i wygląd miejskiej zieleni. Firmom zewnętrznym płaciło się za nasadzenia, które zarastały chwastami lub usychały, bo w upalne dni nikt ich nie podlewał. Pisaliśmy o tym wielokrotnie na łamach gazety.

Nowe władze samorządowe, kierując się rachunkiem ekonomicznym, postanowiły poszerzyć zakres działania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ZGKiM). Od tego roku, pracownicy Zakładu poza dotychczas realizowanymi obowiązkami, będą dodatkowo odpowiedzialni za prawidłowe utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej (niskiej i wysokiej) oraz bieżące utrzymanie i konserwację dróg gminnych. W uchwalonym podczas ostatniej sesji Rady Miasta, zaktualizowanym Statucie ZGKiM, znalazł się poszerzony zakres zadań, zawierający jeszcze jeden punkt - utrzymanie porządku i czystości, w tym: oczyszczania ulic, placów i terenów publicznych oraz dbanie o ich estetykę. To ostatnie dodatkowe zadanie Zakład zacznie realizować prawdopodobnie w przyszłym roku.

Poszerzenie zakresu obowiązków, wymagało przekazania ZGKiM środków finansowych w kwocie 170 000 zł, na zakup sprzętu umożliwiającego jego realizację. Zakład zakupił już: recykler (umożliwia uzupełnianie ubytków w nawierzchniach asfaltowych), przecinarkę do nawierzchni asfaltowych, równiarkę drogową ciągnikową sterowaną hydraulicznie oraz młot udarowy i czeka na dostawę: 2 sztuk kos z wysięgnikiem, małej piły i wkrętarki. Koszt zakupu wymienionego sprzęty wyniósł 66 500 zł. Trwa procedura zmierzająca do zakupu traktorka komunalnego z kabiną wraz z niezbędnym osprzętem m.in.:  kosiarka, zamiatarka, pług, solarka.  Szacunkowy koszt około 90 000 zł.

Warto podkreślić, że w 2018 r na pielęgnację zieleni Urząd Miasta wydał ok. 569 000 zł, zaś na utrzymanie dróg gruntowych i remont chodników ok. 770 000 zł. Są to dane orientacyjne, pochodzące z rejestru umów.

W ZGKiM dokonała się jeszcze jedna zmiana – zmiana dyrektora. W wyniku przeprowadzonego konkursu na to stanowisko, od 1 marca br. Zakładem będzie kierowała pani Joanna Oknińska, mieszkanka Milanówka od urodzenia. Pani Joanna studia  w Wyższej Szkole Ekonomicznej ukończyła w 1997 r. Pracę zawodową rozpoczęła w kwietniu 1998, pracując w różnych instytucjach zlokalizowanych w powiecie grodziskim. W grudniu 2004  rozpoczęła pracę w Urzędzie Miasta w Milanówku, przy czym przez ostatnie 2 lata pracowała w ZGKiM. Ukończyła kurs w Krajowym Instytucie Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz szereg szkoleń i seminariów związanych z zarządzaniem i gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy. Od listopada 2018 pełniła obowiązki dyrektora tego Zakładu.

Pani Joannie Oknińskiej gratulujemy i życzymy sukcesu.

Polub nas na Facebook