Podczas sesji Rady Miasta Milanówka, która odbyła się w dniu 21 stycznia br, radni sporo czasu poświęcili dyskusji nad rejestrem umów, który w BIP-ie Urzędu Miasta funkcjonuje od 2014 r. Zgłaszano szereg uwag krytycznych, postulowano zamieszczanie tekstów umów. Postulaty radnych zostały spełnione i już w dniu 1 lutego pojawił się rejestr umów w zmienionym układzie, z plikami umów i zamówień do pobrania.

Redakcja wielokrotnie w artykułach i podczas posiedzeń komisji Rady Miasta zwracała uwagę na niewłaściwy sposób prowadzenia tego rejestru. W grudniu 2017 r w artykule „A miało być lepiej – informacja publiczna” pisaliśmy:

W kilku jednostkach miasta Biuletyn Informacji Publicznej jest tak dobrze ukryty, że z trudem znajduje się go.  Struktura BIP w jednostkach nie jest ujednolicona, tylko niektóre mają np. rejestry umów. W sieci ponadto funkcjonuje BIP jednostek miasta, który świadczy o tym, że w poprzedniej kadencji rozpoczęto prace nad standaryzacją. Może warto te prace kontynuować …

W BIP-e Urzędu Miasta, w rejestrze umów, sposób opisywania przedmiotu umowy jest bardzo różny i często taki, z którego nic nie wynika …

Do tematu wróciłam jeszcze w lutym 2018, podczas posiedzenia Komisji Praworządności od godz. 3:02 i przypomniałam o nim kolejny raz w czerwcu 2018 r, w artykule "Lekceważenie czy bezmyślność” .

Uważając, że BIP-y jednostek miasta i zawarte w nich rejestry umów są nie mniej ważne niż rejestr umów Urzędu Miasta, podczas wspomnianej we wstępie sesji Rady Miasta zabrałam na ten temat głos (mieszkańcy są już dopuszczani do głosu podczas sesji!!!)  wnioskując ich ujednolicenie i udostępnianie plików umów czas 2:53:30.

Na początku minionego tygodnia kolejny raz sprawdziłam, czy wszystkie jednostki miasta (poza edukacją) prowadzą BIP i w jakiej formie są prowadzone rejestry umów. Oto wyniki tej pobieżnej analizy:

  1. Biblioteka – prowadzenie rejestru umów zakończono w kwietniu 2018, (w sobotę dane były uzupełnione),
  2. MCK – ma rejestry umów  w 2019, aktualizowane bieżąco,
  3. OPS – ma  rejestr umów prowadzony w aplikacji firmy Micomp, podobnie jak to miało miejsce w Urzędzie Miasta, aktualizowany kwartalnie,
  4. ZGKiM – nie ma rejestru umów.

Oczywiście każda jednostka prowadzi rejestr według własnych zasad.

Zwróciłam się więc do Sekretarza Urzędu Miasta pana Piotra Iwickiego, podając wyniki mojej „analizy”, z pytaniem - czy i kiedy w jednostkach miasta będą rejestry w takim układzie jak ten w UM? Odpowiedź otrzymałam tego samego dnia. Wydałem polecenie uzupełnienia umów o brakujące. Ma to być pierwszy krok, otrzymałem zwrotną informację, że zabierają się do uzupełniania.

Mam nadzieję, że po uzupełnieniu braków, jednostki miasta zaczną prowadzić rejestry umów we wskazanym standardzie, z załączonymi plikami treści umów. Oczywiście w OPS niektóre umowy będzie trzeba poddać anonimizacji. Nie widzę również uzasadnienia, by takiego rejestru nie prowadziło  Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (własność miasta, prowadzi działania wyłącznie na zlecenie Urzędu Miasta lub mieszkańców).

Polub nas na Facebook