Duży sukces Milanówka

Milanówek wśród pierwszych 50.gmin w Rankingu Finansów Samorządu Terytorialnego w Polsce!. W dniu dzisiejszym Burmistrz Milanówka Piotr Remiszewski otrzymał list od pana Zygmunta Berdychowskiego, Przewodniczącego Rady Programowej Forum Ekonomicznego - Fundacji Instytutu Studiów Wschodnich informujący, iż Milanówek znalazł się wśród pierwszych pięćdziesięciu gmin w Rankingu Finansów Samorządu Terytorialnego w Polsce.

Raport przygotowywany jest przez ekspertów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a jego autorzy koncentrują się na analizie dochodów własnych samorządów, ich wydatkach inwestycyjnych oraz wysokości unijnych funduszy pozyskanych na wykonywanie zadań. Dokument naświetla kondycję finansową polskich samorządów.  Jest on miarodajny, bowiem każdy z badanych podmiotów podlega tym samym kryteriom, co pozwala na wybranie najbardziej gospodarnych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.

Warto przypomnieć, że obecnie w Polsce jest 16 województw, 314 powiatów i 66 miast na prawach powiatu oraz 2478 gmin.

Dokładne wyniki mamy poznać niebawem.

Gratulujemy tego niewątpliwego sukcesu.

Polub nas na Facebook