Kiedy przeczyłam na stronie internetowej Urzędu Miasta program dzisiejszego posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Miasta Milanówka , a w nim w pkt.3a Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie:  „utworzenia Rady Seniorów Miasta Milanówka oraz nadania jej Statutu”, prawie uwierzyłam, że mam omamy.

Wydawało mi się bowiem, że:

  • Radę Seniorów (RS), nie kto inny, ale aktualnie działająca Rada Miasta powołała w grudniu 2015 roku. Tym, którzy mają zaniki pamięci przypominam, że była to Uchwała nr 114 z 22 grudnia
  • odbyły się wybory członków RS i nawet miałam zaszczyt być jej członkiem do maja ubiegłego roku, kiedy to złożyłam rezygnację, o czym powiadomiłam Czytelników Obiektywnej w artykule http://www.obiektywna.pl/Milanowek/czy-w-milanowku-potrzebna-jest-rada-seniorow
  • w dniu 14 lipca 2016 r odbyła się I inauguracyjna sesja RS, podczas której dokonano wyboru przewodniczącej i dwóch wiceprzewodniczących, a wśród obecnych na sesji była Burmistrz i Przewodnicząca Rady Miasta
  • do końca marca 2017 r RS podjęła 12 uchwał,  w tym w marcu 2017 r uchwałę nr 8 dotycząca zmiany statutu. Zmiany te miały być następnie przedyskutowane z byłym już sekretarzem Maciejem Jastrzębskim.

Kiedy weszłam na stronę internetową UM, na szczęście okazało się, że ze mną jest wszystko w porządku, że nie są to żadne omamy, co mnie oczywiście bardzo ucieszyło. Tym z Państwa, którzy mają wątpliwości podaję link do informacji, które podałam https://milanowek.pl/strefa-mieszkanca/milanowek-miasto-mieszkancow/rada-seniorow/rada-seniorow.

Od kolegów, którzy pozostali w RS dochodziły do mnie informacje o wyborach uzupełniających do RS, ale po to by przekazać Czytelnikom rzetelne informacje, zwróciłam się w dniu 28 grudnia 2017 r, do Przewodniczącej RS Małgorzaty Strzałkowskiej z prośbą o: informację dotyczącą efektów działania Rady Seniorów, podejmowanych uchwał, obecnego składu. Proszę również o przysłanie na adres redakcji sprawozdania z działalności Rady Seniorów. O ile pamiętam, obowiązek sporządzenia takiego sprawozdania wynikał ze statutu.

Niestety, do dnia dzisiejszego nie otrzymałam odpowiedzi. Widocznie Pani Przewodnicząca przyjęła praktyki obowiązujące w Urzędzie Miasta. A może już nie czuje się Przewodnicząca Rady Seniorów?

Kończąc apeluję do Rady Miasta by wystąpiła z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie przystąpienia przez Milanówek do programu „Ogólnopolska Karta Seniora”.

Polub nas na Facebook