Inauguracyjna Sesja milanowskiej Rady Seniorów

W dniu 14 lipca 2016 r. w Urzędzie Miasta Milanówka odbyła się pierwsza Sesja I Kadencji Rady Seniorów Miasta Milanówka. Obrady otworzyła Burmistrz Miasta Wiesława Kwiatkowska, która złożyła oficjalne gratulacje wszystkim członkom, jednocześnie dziękując za zaangażowanie wszystkim osobom zaangażowanym w proces powstawania Rady Seniorów, w tym Sekretarzowi Miasta, Maciejowi Jastrzębskiemu, oraz organizacjom pozarządowym, uczestniczącym w konsultacjach społecznych Statutu Rady.

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka Małgorzata Trębińska w imieniu Rady Miasta przywitała Radnych oraz poinformowała, iż Rada Miasta jest otwarta na współpracę i będzie uważnie wsłuchiwać się w głos Rady Seniorów.

Podczas obrad, w drodze głosowania, wyłoniono Przewodniczącego Rady Seniorów, którym została Pani Małgorzata Strzałkowska, dwóch Wiceprzewodniczących – Pana Michała Inkielmana i Jana Orgelbranda oraz Sekretarza I sesji Rady Seniorów – Panią Ewę Kubacką.

Przewodnicząca Rady Seniorów Małgorzata Strzałkowska zapowiedziała, że po okresie wakacyjnym zostanie zwołane kolejne posiedzenie, na którym rozpocznie się podejmowanie konkretnych działań przy współtworzeniu polityki senioralnej w naszym Mieście.

Jednocześnie informujemy, że w związku z rezygnacją p. Anny Janowskiej z funkcji Radnego Rady Seniorów Miasta Milanówka, aktualny skład I Kadencji ww. Rady przedstawia się następująco:

  1. Michał Inkielman
  2. Maria Kamińska
  3. Ewa Kubacka
  4. Longina Majewska-Nadolna
  5. Elżbieta Olczak
  6. Jan Orgelbrand
  7. Małgorzata Strzałkowska
Polub nas na Facebook