Milanowski urząd wspólnie z prof. Jeremim Królikowskim rozpoczęliśmy działania zmierzające do przygotowania koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej i terenów zieleni w centrum Milanówka (zagospodarowanie terenu przed Urzędem Miasta na ul. Kościuszki, skwerów im. Starzyńskiego, Bienia i Wdowiaka, centrum ul. Warszawskiej, basenu przy ul. Dębowej).

Przygotowaniem koncepcji zajmą się studenci z Katedry Sztuki Krajobrazu SGGW w ramach ćwiczeń Projektowanie Krajobrazu Miasta w Milanówku, na kierunku Architektura Krajobrazu, semestr 2 studiów magisterskich (5 rok studiów). W dniu 17 października br. rozpoczęliśmy ww. działania organizując warsztaty studyjne, w których udział wzięło około 40 studentów. Na wstępie uczestnicy zajęć zapoznali się z charakterem Miasta i wzięli udział w cyklu wykładów na temat Miasta Milanówka. Wykłady dotyczące historii, kultury, zieleni i architektury poprowadzili mieszkańcy Milanówka Krystyna i Wiesław Słowikowie oraz prof. Stefan Westrych, a także pracownicy Urzędu Miasta Anna Fabisiak (ref. GNiPP) oraz Milanowskiego Centrum Kultury Elżbieta Abramczuk - Kalinowska. W drugiej części spotkania studenci zostali zaproszeni na spacer po Milanówku, na którym oprowadzali i opowiadali o mieście Radni Miasta Milanówka Włodzimierz Starościak i Elżbieta Kubek, a także Beata Piotrowska (ref. OŚiGZ). Pod koniec semestru studenci przedstawią swoje koncepcje, które zostaną poddane pod ocenę jury oraz mieszkańców Milanówka. Koncepcje zostaną zebrane w publikacje i staną się wstępem do dyskusji o zagospodarowaniu przestrzeni publicznej w Milanówku. Nagrodzone plansze opublikowane również zostaną w przestrzeni publicznej. W konsekwencji zostaną wypracowane koncepcje, na podstawie których ogłosimy konkurs na zaprojektowanie wybranych przestrzeni w mieście w celu ich realizacji.

Polub nas na Facebook