fot. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROJEKT MILANÓWEK

W minionym tygodniu do wszystkich kandydatów startujących w wyborach na Burmistrza Miasta Milanówka przesłaliśmy pytania, pozwalające na porównanie tych kandydatur i ich wizji Milanówka. Dziś prezentujemy Państwu sylwetkę, oraz odpowiedzi Pana Jarosława Paćko z Komitetu Wyborczego Wyborców PROJEKT MILANÓWEK. Zachęcamy do lektury!

1. Czym chciałby Pan zająć się w pierwszej kolejności po złożeniu ślubowania?
W pierwszej kolejności będę chciał zorganizować indywidualne spotkania z kierownikami i dyrektorami poszczególnych referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych gminy. Zależy mi na tym, aby każdy z nich mógł przedstawić mi swoje priorytety i wskazać słabsze obszary, które według niego wymagają poprawy. Chciałbym wówczas skonfrontować mój program z ich działaniami, aby moje pomysły wpisać w ich zadania i określić czas na ich realizację. Ważne jest dla mnie również przygotowanie harmonogramu działań długoterminowych. Uporządkowana praca w Urzędzie Miasta da wymierne skutki, które szybko będą widoczne na zewnątrz. Wiem, że wiele spraw może mnie zaskoczyć, dlatego tym bardziej chciałbym określić już na początku moje oczekiwania i ustalić zadania do realizacji.

2. W jakim kierunku, w perspektywie wieloletniej, powinien rozwijać się Milanówek?
Chcę postawić na rozwój przedsiębiorczości ponieważ uważam, że stagnacja w tym obszarze wpływa na postępujące wymieranie miasta. Stworzenie odpowiednich warunków do rozwijania istniejących już firm, a także do otwierania nowych, to jedne z moich głównych celów do realizacji. Kwitnące biznesowo miasto zatrzyma młodych ludzi, którzy będą mieli gdzie pracować, gdzie się spotykać. Życie tu nabierze tempa. Milanówek powinien także oferować mieszkańcom atrakcyjne przestrzenie publiczne. Stworzę nowe i zmodernizuję istniejące już parki i place zabaw. W mieście ogrodzie powinny być one szczególnie zadbane i bezpieczne, a ich regularne i rzetelne kontrole pozwolą mieszkańcom cieszyć się nimi na długo. 

3. Jakie działania zamierza Pan podjąć w celu zagospodarowania Willi Waleria i Zespołu Willowo-Parkowego Turczynek?
Rozwinięty przedsiębiorczo Milanówek przyciągnie turystów i mieszkańców okolicznych miast. Zarówno wille Turczynek jak i willa Waleria powinny być naszą wizytówką. Muzeum, wystawy, spotkania lokalnych artystów czy warsztaty powinny mieć swoje miejsce właśnie w Willi Waleria. Nie będę czekać na lepsze czasy, tylko od razu wydeleguję lub zatrudnię osobę, która będzie odpowiedzialna za temat zagospodarowania willi. Praca osoby, która poświęci 100% swojego czasu na zajęcie się tymi budynkami, będzie bardziej efektywna. Taka osoba będzie ściśle współpracować z lokalnym środowiskiem, będzie brać udział w konkursach na pozyskanie środków zewnętrznych na ich zagospodarowanie, będzie przygotowywać oferty dla potencjalnych inwestorów, będzie czuwać nad odpowiednim zabezpieczeniem budynków do czasu rozpoczęcia przy nich właściwych prac. Myślę, że do tej pory dużo się mówiło o Turczynku i Walerii, często były to karty przetargowe, ale nikt nie poświęcił im należytej uwagi i czasu.  Inne miasta pozyskują środki zewnętrzne na takie budynki, a u nas cisza, nawet nie próbujemy. Niszczejące wille wpływają też niekorzystnie na estetykę i potencjał Milanówka. Dziś to poważny problem, któremu chcę poświęcić więcej niż do tej pory czasu i uwagi.

4. Gdzie Pana zdaniem powinna znaleźć się siedziba Milanowskiego Centrum Kultury? Czy uważa Pan, że jest to ważna inwestycja dla mieszkańców Milanówka?
Milanówek jest miastem kultury, kulturę tworzą ludzie i wiem, że MCK świetnie sobie radzi w obecnych warunkach. Wiem jednak, że zespół MCK mógłby jeszcze więcej zdziałać, gdyby miał odpowiednie warunki. Na siedzibę MCK brało się pod uwagę wiele lokalizacji, jednak według rozmów z mieszkańcami większość chce ją w starym miejscu. Obecny budynek zostanie, ale można rozważyć jego rozbudowę lub dobudowę w odpowiednim stylu, wpisującym się w charakter miasta-ogrodu. Miejsce jest tam odpowiednie, ale zadbałbym o zagospodarowanie terenu, tak by spełniał maksimum potrzeb w zakresie kultury. 

5. Proszę podać, wg. przyjętej przez Pana ważności dla mieszkańców Milanówka – kolejność realizowanych inwestycji, łącznie ze źródłami finansowania?
Infrastruktura drogowa, odwodnienie, kanalizacja, bezpieczeństwo oraz sprzątanie miasta - to pięć najczęściej wymienianych potrzeb przez mieszkańców. Zawsze polityka miejska skupiać się będzie na inwestycjach priorytetowych, bo tego oczekują mieszkańcy. Dla mnie bardzo ważne jest rozpoczęcie działań nad rozwojem centrum miasta – to tu najbardziej widać potrzebę rewitalizacji. Będę starał się o  dotacje z programów dotyczących infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, modernizacji i rozbudowy infrastruktury. Konieczne jest czynne działanie przy rozbudowie SP2 i budowie Domu Kultury. Jest coraz więcej źródeł finansowania skierowanych właśnie na rozwój kultury.

6. Co zamierza Pan zaproponować młodym mieszkańcom Milanówka?
Stawiam na rozwój przedsiębiorczości, a wraz z tym pojawią się dla młodych mieszkańców nowe miejsca pracy, nowe miejsca spotkań, konkursy na biznesplany z finansowymi nagrodami przeznaczonymi na realizację najlepszego pomysłu. Równocześnie chcę zadbać o miejsca publiczne spełniające wymagania każdej grupy mieszkańców: siłownie plenerowe czy parki. Nowy budynek Centrum Kultury także zaoferuje nowe miejsca spędzania wolnego czasu, ciekawe warsztaty, koncerty, zajęcia dodatkowe. Potencjał Milanówka jest naprawdę ogromny, wystarczy go umiejętnie wykorzystać i każda grupa wiekowa znajdzie tu dla siebie miejsce.

7. Jakiego typu problemy zamierza Pan konsultować z mieszkańcami?
Oczywiście ważne jest to, co będziemy konsultować, ale dla mnie najważniejsze jest JAK będziemy to robić. Dialog, jaki chcę prowadzić z mieszkańcami, to nie tylko informowanie o zamierzeniach, ale przede wszystkim wspólne tworzenie, słuchanie opinii i wymiana wymiana pomysłów. Konsultacje społeczne mogą dotyczyć w zasadzie wszystkiego. Zależy mi na odpowiednim doborze metod i osób do ich przeprowadzania. Zostały stworzone zasady prowadzenia konsultacji społecznej - bardzo cenny dokument, przygotowany z udziałem mieszkańców. Chcę te zasady wdrożyć w życie, robić roczne plany konsultacji i dawać mieszkańcom możliwość wskazania przez nich również tematów tych konsultacji.

8. Jakie znaczenie przywiązuje Pan do promocji miasta i jaki wizerunek miasta zamierza promować?
Chciałbym, by Milanówek był miejscem otwartym. Mam tu na myśli zarówno działania lokalne -atrakcyjne dla turystów, ale także ponadlokalne, promujące nasze miasto w kraju i za granicą. Mamy ogromne zasoby, o których marzą inne miejscowości. Jestem pewien, że fachowo przygotowana oferta turystyczna w końcu rozkręciłaby lokalny biznes. Historia podarowała nam niesamowite „gotowce” w postaci pięknych pod względem architektonicznym willi, niepozornych krówek czy słynnego jedwabiu, których nikt do tej pory nie umiał przekuć w sukces miasta. Tymczasem marka Milanówka powinna być mocna i charakterystyczna. Zależy mi na tym, aby każdy, kto przyjedzie do Milanówka, wyjeżdżał stąd z lekkim niedosytem i chciał tu wracać. Chciałbym, by mieszkańcy z dumą zapraszali tu swoich gości i mieli do wyboru, co chcą im pokazać. Aby to wszystko się spełniło niezbędna jest też współpraca w ramach Trójmiasta Ogrodów oraz z Grodziskiem Mazowieckim.

9. Jakie największe błędy popełnili Pana zdaniem poprzedni Burmistrzowie Miasta Milanówka?
Myślę, że każdy dał temu miastu tyle, ile potrafił. Ciężko oceniać pracę poprzedników, nie będąc jeszcze na ich miejscu. Patrząc z mojej obecnej perspektywy, myślę, że mogło zabraknąć prawdziwego dialogu z mieszkańcami. Dialogu polegającego nie tylko na mówieniu i słuchaniu, ale także na uwzględnianiu potrzeb mieszkańców w podejmowanych działaniach. Może też zabrakło odpowiedniej organizacji pracy, bo znając wielu ludzi pracujących w urzędzie wiem, że ich możliwości są ogromne, pytanie tylko czy ich potencjał został odpowiednio spożytkowany?

10. Jaki ma Pan stosunek do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, w bliskim sąsiedztwie Milanówka?
Uważam, że jest to temat ważny dla nas, mieszkańców Milanówka. Trzeba o nim mówić, trzeba kontrolować plany dotyczące jego budowy, trzeba trzymać rękę na pulsie. W momencie, kiedy nie ma jeszcze szczegółów dotyczących jego powstania, nie trzeba nim straszyć i używać jako tematu zastępczego. O Milanówku powinno być głośno, tu się zgadzam, ale ze względu na jego oryginalność, a nie ze względu na to, że najgłośniej krzyczymy o CPK. Trzeba pamiętać, że nie jesteśmy z tym problemem sami, współpraca z sąsiadami, wspólne rozwiązywanie problemów zapewnią nam i naszym mieszkańcom odpowiedni komfort życia i bezpieczeństwo.

Dziękujemy za przesłane odpowiedzi. Zachęcamy również do obejrzenia filmu prezentującego sylwetkę kandydata

Polub nas na Facebook