Jest zgoda na rozbiórkę Teatru Letniego w Milanówku!

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków decyzją 431/2019 z dnia 21 marca 2019 roku, wydał Burmistrzowi Miasta Milanówka zgodę na prowadzenie robót budowalnych polegających na rozbiórce Milanowskiego Centrum Kultury w Milanówku przy ul. Kościelnej 3.

Oznacza to wprost, że Urząd Miasta może rozpocząć procedurę rozbiórki Teatru Letniego.

- To dla nas znakomita wiadomość - mówi Burmistrz Milanówka, pan Piotr Remiszewski.

To pierwszy krok do zmiany w tym miejscu, ale rozbiórka to dopiero początek drogi, bowiem mieszkańcy i radni będą musieli podjąć decyzję co powstanie w tym miejscu. Musi powstać koncepcja zapewne wypadkowa kilku, zarówno od strony funkcjonalnej jak i architektonicznej. Jest jeszcze najważniejszy aspekt całego procesu inwestycyjnego: po pierwsze, musimy sobie odpowiedzieć wszyscy na pytanie, a mówią wszyscy mam na myśli ogół mieszkańców Milanówka, czego w tym miejscu oczekujemy?

- Sądzę, że najlepszym rozwiązaniem będą konsultacje społeczne. Jeszcze raz dziękuję pracownikom Urzędu Miasta i wszystkim, zarówno milanowskim stowarzyszeniom jak i mieszkańcom, za wsparcie w działaniach, które wieńczy ta decyzja. Niezwłocznie powiadomię Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania - deklaruje Burmistrz

Do pobrania: Decyzja nr 431/2019 z dnia 21 marca 2019 r.

Polub nas na Facebook