Na większości banerów pani Wiesławy Kwiatkowskiej pojawia się informacja – oddłużyłam miasto! czas na inwestycje i podpis. Obserwując od dłuższego czasu co dzieje się w mieście, zaczęliśmy wątpić w prawdziwość tych stwierdzeń i zapytaliśmy panią Skarbnik o stan zadłużenia miasta na koniec poszczególnych lat , od 2014 r, stan zadłużenia na  15 października 2018 r i przewidywany stan zadłużenia na koniec 2018 r.

Poniżej odpowiedź:

Podaję wielkości zadłużenia miasta Milanówka wg stanu na koniec: 2014 r.- 29 291 194,54 zł, 2015 r. – 23 741 352,90 zł, 2016 r. – 15 783 910,33 zł, 2017 r. – 14 382 091,41 zł, wg stanu na dzień 15 października 2018 r. – 15 943 342,57 zł oraz przewidywane zadłużenie na koniec 2018 r. – 25 043 487,01 zł.

Tak więc zadłużenie miasta, w stosunku do tego jaki pozostawił poprzedni Burmistrz na koniec tego roku zmniejszy się o 4 247 707, 53 zł, czyli niecałe 15%.

Czy poziom długu na koniec roku upoważnia panią Wiesławę Kwiatkowską, kandydatkę na burmistrzowanie przez następne 5 lat do stwierdzenia – oddłużyłam miasto?

Czy stan zadłużenia miasta upoważnia panią Wiesławę Kwiatkowską do mamienia mieszkańców słowami – Następna kadencja tylko wydawać, tylko budować !? Słowa te padły w wywiadzie udzielonym przez burmistrz Wiesławę Kwiatkowską jednej ze stron internetowych

Czy przy takim stanie zadłużenia można poważnie traktować Program KWW Wiesławy Kwiatkowskiej Decydujmy Razem? Program ten zamieszczamy pod artykułem. Kilka punktów tego programu zostało przeniesionych z niezrealizowanego 18 pkt. Porozumienia, które zamieściliśmy pod artykułem https://www.obiektywna.pl/Milanowek/obiecanki-cacanki-kwiatkowskiej.

Szanowni Państwo, warto przed oddaniem głosu na jednego z kandydatów, odpowiedzieć sobie na postawione w artykule pytania. Głęboko wierzę w rozsądek wyborców, którzy tym razem, mam nadzieję, nie dadzą się omamić.

Polub nas na Facebook