W poniedziałek 8 maja, przed południem, redakcja otrzymała telefon od jednego z mieszkańców Milanówka zaskoczonego faktem, że mimo iż zgodnie z informacją przekazaną przez Urząd Miasta tunel pod torami PKP od strony ul. Krakowskiej miał być zamknięty – to w dalszym ciągu jest otwarty, a autobus jeżdżący od 4 maja z południowej strony tunelu, na stronę północną i z powrotem, jeździ w tej sytuacji niepotrzebnie.

Fakty podane przez czytelnika okazały się prawdziwe, co widać na zdjęciach. Kolejnym krokiem było sprawdzenie czy na stronie internetowej UM znajduje się komunikat wyjaśniający sytuację. Taki komunikat pojawił się, a jego pierwotną treść zamieszczamy poniżej. Aktualnie na stronie internetowej UM znajduje się  treść zaktualizowana.

4 maja 2017 r. rozpoczęły się prace związane z modernizacją linii kolejowej nr 447 prowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zgodnie z zawartym Porozumieniem Gmina Milanówek zobowiązała Inwestora do:

  • budowy tymczasowych schodów na wiadukt (ul. Smoleńskiego) od strony ul. Warszawskiej, co zapewni bezpieczną i znacznie krótszą drogę na czas zamknięcia przejścia podziemnego,
  • wykonania podjazdów dla osób z wózkami dziecięcymi oraz dla rowerzystów na istniejących schodach prowadzących na wiadukt,
  • do naprawy szkód powstałych na skutek prowadzonych prac budowlanych.

W związku z powyższym zamknięcie przejścia podziemnego od strony ul. Krakowskiej nastąpi po wywiązaniu się z ww. zobowiązań.

Od 4 maja br. Gmina Milanówek zapewniła Mieszkańcom bezpłatną linię autobusową, pozwalającą poruszać się pomiędzy południową i północną stroną torów, z przystankami w rejonie zejścia podziemnego od strony ul. Krakowskiej oraz przy postoju taksówek na ul. Przeskok.

Zdziwiona faktem, że UM o takich warunkach nie wspominał we wcześniejszych komunikatach, z zapytaniem kiedy takie porozumienie z inwestorem zostało podpisane zwróciłam się do zastępcy burmistrza Łukasza Stępnia. Był zaskoczony treścią powyższego komunikatu tłumacząc, że pewnie osoba, która tę treść przygotowała,  nie do końca zrozumiała otrzymaną informację. Ponadto poinformował mnie, że uzależnienie zamknięcia tunelu od wybudowania tymczasowych schodów na wiadukt od strony ul. Warszawskiej, UM włączył do projektu organizacji ruchu, który został złożony w Starostwie, zaś wykonanie podjazdów na schodach od strony ul. Krakowskiej - UM wykona na własny koszt. Porozumienie z inwestorem dotyczyło tylko naprawy ewentualnych szkód powstałych na skutek prowadzonych prac budowlanych. Na pytanie, czy w tej sytuacji nie należy zawiesić kursowania busu otrzymałam odpowiedź, że jeżeli w trakcie dzisiejszego spotkania z wykonawcą inwestycji, którą jest konsorcjum spółek Intercor i Mosty Łódź okaże się, że na schody trzeba poczekać dłużej – to wówczas kursowanie busu zostanie zawieszone. Po naszej rozmowie treść komunikatu została zmieniona. Poniżej zamieszczamy fragment zaktualizowanej treści komunikatu.

Zgodnie z przedstawianym przez Inwestora i zaakceptowanym przez Gminę projektem organizacji ruchu Inwestor zobowiązał się do:

  • budowy tymczasowych schodów na wiadukt (ul. Smoleńskiego) od strony ul. Warszawskiej, co zapewni bezpieczną i znacznie krótszą drogę na czas zamknięcia przejścia podziemnego,

Zgodnie z zawartym Porozumieniem Gmina Milanówek zobowiązała Inwestora do:

  • do naprawy szkód powstałych na skutek prowadzonych prac budowlanych.

Z pytaniem kiedy zostanie zamknięty tunel w Milanówku zwróciliśmy się do inwestora PKP PLK. A oto otrzymana odpowiedź:…  przejście w Milanówku zostanie zamknięte po wyznaczeniu i zapewnieniu dobrego dojścia do i na wiadukt. Wykonawca prac ma wybudować dojście jak najszybciej.

Nie pierwszy raz redakcja zwraca uwagę na nie najlepszą jakość informacji zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Miasta. Mieszkańcy mają prawo oczekiwać, że informacje tu zamieszczone są prawdziwe.

 

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Komunikacyjne qui pro quo