Konsultacje projektu zmian w regulaminie Milanowskiego Festiwalu Otwarte Ogrody

Dyrektor Milanowskiego Centrum Kultury przedstawia do konsultacji projekt zmian w regulaminie dotyczącym organizacji i udziału w Festiwalu Otwarte Ogrody. Konsultacje oraz zmiany przeprowadza się po ustaleniach z organizatorem centralnym FOO Panią Magdaleną Prosińską.

Z uwagi na liczne zgłoszenia organizatorów i wyniki ewaluacji przeprowadzonej w 2018 r. proponuje się zmiany w ogólnym dla Festiwalu regulaminie, wprowadzając lokalne uzupełnienia obowiązujące tylko na terenie Miasta Milanówka – lokalnego organizatora Festiwalu Otwarte Ogrody.

 

  1. Przedmiot konsultacji: zmiany w regulaminie Festiwalu Otwarte Ogrody na poziomie lokalnym;
  2. Sposoby udostępnienia dokumentacji: wersja elektroniczna na stronie www.mckmilanowek.pl;
  3. Cel konsultacji: wypracowanie zasad organizacji i udziału w Festiwalu Otwarte Ogrody na poziomie lokalnym;
  4. Termin konsultacji 27.02.2019 r – 27.03.2019 r. do godz. 12:00;
  5. Formy konsultacji: drogą elektroniczną, pisemnie na adres: a.majak@mckmilanowek.pl, drogą ustną podczas dyżuru mck – od pon.- pt. w godz. 8:00 -16:00;
  6. Osoba odpowiedzialna: Aneta Majak – Dyrektor Milanowskiego Centrum Kultury.

Do pobrania:

Polub nas na Facebook