Konsultacje koncepcji rozwoju kultury w zakresie infrastruktury i funkcjonalności przestrzeni proponowanych na prowadzenie działalności kulturalnej w Milanówku

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji koncepcję rozwoju kultury w zakresie infrastruktury i funkcjonalności przestrzeni proponowanych na prowadzenie działalności kulturalnej.

 1. przedmiot konsultacji: koncepcja rozwoju kultury w zakresie infrastruktury i funkcjonalności przestrzeni proponowanych na prowadzenie działalności kulturalnej;
 2. sposoby udostępnienia dokumentacji:
  • w wersji elektronicznej na stronie miasta w zakładce Strefa Mieszkańca → Milanówek Miasto Mieszkańców → Konsultacje Społeczne oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Infrastruktura → Łąkowa 3 oraz Teatr Letni;
  • w wersji papierowej – w budynku Milanowskiego Centrum Kultury, ul. Kościelna 3.
 3. cel konsultacji: zapoznanie się władz miasta z opinią mieszkańców na temat koncepcji zagospodarowania dwóch przestrzeni z przeznaczeniem na cele kulturalne.
 4. termin konsultacji: 06.04.2019 r. do 28.04.2019 r. do godz. 16:00
 5. formy konsultacji:
  • dzień otwarty na terenie nieruchomości przy ul. Łąkowej 06.04.2019 r. w godz. 10–14.
  • przyjmowanie opinii na piśmie na załączonym formularzu zgłaszania opinii, w tym poprzez Internet;
  • dyżur konsultacyjny w terminie: 10.04 w godz. 15:00–18:00 w budynku Milanowskiego Centrum Kultury, ul. Kościelna 3;
 6. komórka odpowiedzialna: Zespół ds. siedziby Milanowskiego Centrum Kultury;
 7. uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji: konsultacje zostają przeprowadzone na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Formularz opinii należy:

 • złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Milanówka (budynek A, ul. Kościuszki 45) w Punkcie Obsługi Interesanta (budynek C, ul. Spacerowa 4) lub w budynku przy ul. Łąkowej 3 (podczas dnia otwartego dnia 06.04.19 r. w godz. 10–14) lub w budynku Milanowskiego Centrum Kultury przy ul. Kościelnej 3 (podczas dyżuru konsultacyjnego w dniu 10.04.br w godz. 15–18)
 • przesłać e-mailem skan podpisanego formularza na adres nowydomkultury@milanowek.pl

 

Burmistrz Miasta Milanówka
Piotr Remiszewski

Pliki do pobrania:

Polub nas na Facebook