Z żalem informowaliśmy o spóźnionej reakcji magistrackich urzędników na ogłoszenie, przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o naborze wniosków do programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłów”. Z przyjemnością informujemy więc, że Mieszkańcy Milanówka zachowali się odpowiedzialnie i nie spóźnili się z deklaracjami chęci wymiany pieców. Do 15 lutego, kiedy to zamknięto nabór - złożyli 71 deklaracji.

Ta duża ilość deklaracji jak również duże zainteresowanie inicjatywą Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 5 STO z ul. Fiderkiewicza polegającą na uruchomieniu pomiaru zapylenia powietrza w Milanówku – świadczy o poprawie świadomości mieszkańców i trosce o jakość powietrza, którym oddychamy. Trzeba bowiem pamiętać, że nawet w sytuacji kiedy Urząd Miasta spełni swoją obietnicę i zapewni wszystkim, którzy złożyli wnioski spełniające wymogi, dotację na realizację zadania wynoszącą do 75% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5 000,00 zł - to i tak wkład własny mieszkańców w wielu przypadkach wyniesie kilka tysięcy zł.

Życzymy władzom samorządowym Milanówka by udało im się znaleźć źródło finansowania dotacji do wymiany pieców i by podejmowali kolejne skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza.

Dziękujemy pracownikom Urzędu Miasta, którzy szybko odpowiedzieli na nasze zapytania związane z tą sprawą. Mamy nadzieję, że również wkrótce uzyskamy odpowiedź na pytania dotyczące współpracy z gminą Frogn w Norwegii.

Polub nas na Facebook