Już za nami pierwsza Sesja Rady Miasta  VII kadencji. Odbyła się 1 grudnia 2014 r. Radni wychodząc na środek sali widowiskowej Teatru Letniego MCK ślubowali, że obowiązki radnego sprawować będą godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro gminy i jej mieszkańców. Miejmy nadzieję, że tak będzie, choć obserwując pierwsze głosowania można czuć się lekko zaniepokojonym. Niektórzy mieszkańcy odnosili wrażenie, że przeżywają deja vu, bowiem wyniki głosowania 11:4, przypominały te z  poprzedniej kadencji, pełnej nieporozumień i wzajemnych oskarżeń.

Na początku warto przypomnieć, że mieszkańcy do Rady Miasta wybrali 10 radnych, zgłoszonych przez: Komitet Wyborczy Milanówek Dziś i Jutro MDiJ (Robert Czarnecki, Elżbieta Kubek, Hanna Młynarska, Janina Moława, Bożena Osiadacz, Jarosław Paćko, Witold Rytwiński, Małgorzata Trębińska, Włodzimierz Starościak, Krzysztof Wiśniewski),  2 radnych zgłoszonych przez KWW „ Razem dla Milanówka” (Henryk Dąbek i Cezary Nowak), 1 radną zgłoszoną przez KWW Praworządny Milanówek (Aleksandra Krystek), 1 radną zgłoszoną przez KWW Wiesławy Kwiatkowskiej - Decydujemy Razem (Anna Haber) i radnego Waldemara Parola – KWW Waldemar Parol.

Sesję otworzył i prowadził, do momentu wyboru Przewodniczącej Rady Miasta – Włodzimierz Starościak, najstarszy z radnych. Na początku powitał między innymi ustępującego Burmistrza Jerzego Wysockiego i nowo wybraną Panią Burmistrz Wiesławę Kwiatkowską. Powitaniom towarzyszyły brawa licznie zgromadzonych mieszkańców.

Następnie radni jednogłośnie powołali  Komisję Skrutacyjną w składzie: Hanna Młynarska, Cezary Nowak i Jarosław Paćko.  

W głosowaniu tajnym wybrano Przewodniczącą Rady Miasta. Kandydatów było 2 : Małgorzata Trębińska i Henryk Dąbek. Przewodniczącą została Małgorzata Trębińska, na którą głos oddało 11 radnych. Henryk Dąbek otrzymał 4 głosy. Wynik głosowania odczytała Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – Hanna Młynarska.

W głosowaniu jawnym radni jednogłośnie zgodzili się na 2 Wiceprzewodniczących Rady, którzy byli wybierani w głosowaniu tajnym. Zgłoszono 3 kandydatów:  Henryka Dąbka, Bożenę Osiadacz i Waldemara Parola. Wiceprzewodniczącymi zostali: Bożena Osiadacz (14 głosów) i Waldemar Parol (11 głosów). Henryk Dąbek otrzymał 4 głosy.

Kolejne głosowania dotyczyły Komisji Rewizyjnej. Radni jednogłośnie wyrazili zgodę by była to komisja 5 -osobowa. Dalej nie było już takiej zgodności. Początkowo do Komisji Rewizyjnej zgłoszono 6 kandydatów, przy czym w trakcie głosowania  swoją kandydaturę wycofał Witold Rytwiński. Piątka kandydatów otrzymała następującą liczbę głosów: Krzysztof Wiśniewski -10, Włodzimierz Starościak - 10, Jarosław Paćko - 11, Henryk Dąbek - 10  i Anna Haber - 14.  Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Krzysztof Wiśniewski.

Ostatnie głosowanie było poświęcone stałym komisjom Rady Miasta. Radni jednogłośnie zaakceptowali propozycję zgłoszoną przez Przewodniczącą Rady, by nie powoływać Komisji Nazewnictwa, a jej zakres działania włączyć do zakresu działania Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Poza Komisją Rewizyjną i Komisją Praworządności… z przewodniczącym Witoldem Rytwińskim, radni powołali następujące komisje: Kultury z przewodniczącym Włodzimierzem Starościakiem; Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu z przewodniczącym Waldemarem Parolem; Budżetu i Inwestycji z przewodniczącym Ryszardem Czarneckim - 11 głosów za (kontrkandydat Cezary Nowak) i Edukacji z przewodniczącą Bożeną Osiadacz – 11 głosów za  (kontrkandydatka Anna Haber). Radni mają zgłosić swój udział w pracach poszczególnych komisji.

Następnie obecny na Sesji Burmistrz Jerzy Wysocki, w krótkim wystąpieniu wyraził przekonanie, że „…wspólnie z samorządowcami III, IV, V i VI kadencji pozostawiliśmy po sobie ślad w historii Milanówka. Z całą pewnością nie był to czas stracony. Podziękował wszystkim za wieloletnią współpracę, a kończąc powiedział „..Gratuluję nowo wybranym radnym i nowej Pani Burmistrz - Wiesławie Kwiatkowskiej. Mam nadzieję, że milanowskie sprawy pójdą w dobrym kierunku.

Zgromadzeni brawami na stojąco podziękowali Burmistrzowi za 16  lat pracy dla miasta.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Milanówek - pierwsza Sesja Rady VII kadencji