Radni 9 głosami za i 5 wstrzymującymi się zatwierdzili propozycję  burmistrza i wybrali panią Agnieszkę Mazurek na  skarbnika  gminy Milanówek. Sesja odbyła się 30 listopada br. Zarządzono przerwę w obradach. Sesja będzie kontynuowana w poniedziałek o 17:30.

Za głosowali: K. Bialik, K. Białecka, J. Chojecki, E. Galińska, H. Młynarska, J. Moława, K. Ołpiński, B. Osiadacz, K. Wiśniewski. Wśród wstrzymujących się byli: W. Mossakowski, P. Napłoszek, J. Nowakowska, W. Parol, R. Pawłowska. H. Jarek był nieobecny podczas sesji.
Jak twierdził sekretarz Urzędu Miasta – Sebastian Litewnicki, do konkursu na stanowisko skarbnika zarządzonego przez burmistrza Piotra Remiszewskiego zgłosiły się  trzy panie. Bez problemów pisemny test wiedzy i rozmowę kwalifikacyjną przeszła pani Agnieszka Mazurek. Pani Agnieszka posiada wszystkie niezbędne certyfikaty. Pochodzi z małej miejscowości w województwie kujawsko-pomorskim. Zdała egzamin licencjacki a następnie ukończyła studia magisterskie, specjalizując się w rachunkowości.

Ma 18 letnie doświadczenie w pracy zawodowej. Początkowo pracowała w jednostce wojskowej, gdzie była zatrudniona na różnych stanowiskach. Następnie przez 3 lata pracowała w gminie Jaktorów, na stanowisku zastępcy skarbnika. Ostatni rok pracowała na stanowisku skarbnika w Starostwie Żyrardowskim.

Radni i burmistrz Marcin Bąk złożyli pani skarbnik gratulacje z powodu akceptacji na to zaszczytne stanowisko. Pani Agnieszka Mazurek będzie zatrudniona w Urzędzie Miasta Milanówka od 1 grudnia, mimo iż przez miesiąc będzie zatrudniona równolegle w Starostwie Żyrardowskim. Dłużej jednak gmina nie może funkcjonować bez skarbnika (od końca lipca, w momencie przejścia poprzedniej pani skarbnik na emeryturę, gmina nie ma skarbnika) szczególnie, że jego kontrasygnata jest niezbędna np. przy zakupie węgla dla mieszkańców.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: