Nagłe i zaskakujące zmiany w Milanowskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: zmiana Rady Nadzorczej i zmiana prezesa, oraz budzący wątpliwości tryb wprowadzenia do przedsiębiorstwa audytorów - zszokowały mieszkańców Milanówka i wywołały wiele wątpliwości dotyczących działania Burmistrz Wiesławy Kwiatkowskiej i skutków tego działania dla miasta i jego mieszkańców.

Mieszkańcy zadają szereg pytań radnym. Radni, zdezorientowani podobnie jak mieszkańcy odpowiadają, że Burmistrz ich o niczym nie informowała. I taka jest prawda, o czym świadczy choćby brak jakichkolwiek krytycznych komentarzy Burmistrz Wiesławy Kwiatkowskiej po obszernej i kompetentnej prezentacji  prezesa Sebastiana Budziszewskiego podczas posiedzenia sierpniowej Komisji Budżetu i Inwestycji

Radni nie są tu bez winy, bo kiedy mieszkaniec pan Bączkowski i radna Janina Moława zadawali szereg pytań dotyczących efektu ekologicznego oraz realizacji inwestycji SUW na Skraju i otrzymywali wymijające odpowiedzi lub odpowiedzi, które jak się okazuje nie mają potwierdzenia w faktach – pozostali radni wykazywali zniecierpliwienie dociekliwością pytań.

Dobrze, że wreszcie niektórzy radni obudzili się z letargu i część z tych, którzy na początku kadencji reprezentowali Stowarzyszenie Milanówek Dziś i Jutro (MDiJ), a potem dali się różnymi metodami „obłaskawić” pani Burmistrz, zdecydowali się razem z trójką radnych opozycyjnych (Ewa Galińska, Janina Moława i Krzysztof Wiśniewski) skierować do Burmistrz Wiesławy Kwiatkowskiej „Oświadczenie”, w którym wyrażają swój niepokój spowodowany wydarzeniami w MPWiK. Oświadczenie jest mało konkretne, bo jakie działania pani Burmistrz, poza przekazaniem informacji, mają wynikać z tego niepokoju? Z grupy radnych MDiJ oświadczenia nie podpisały 2 radne: Hanna Młynarska i Marzena Osiadacz. Czyżby bały się, że podpis pod tak delikatnym oświadczeniem wpłynie na losy ich bliskich zatrudnionych w Urzędzie Miasta i w jego jednostce? Oświadczenie załączamy.

Na szczęście do Przewodniczącej Rady Miasta został  skierowany przez Stowarzyszenie Razem dla Milanówka „Wniosek”, którego kopię również zamieszczamy. Mamy nadzieję, że zostanie mu nadany właściwy bieg oraz że radni skorzystają ze swoich uprawnień i będą nadzorowali jego realizację. Stowarzyszenie wnioskuje wykonanie zewnętrznego audytu inwestycji „Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody Na Skraju”, łącznie z oceną  przygotowania Urzędu Miasta do prowadzenia procesów inwestycyjnych.Polub nas na Facebook