W poniedziałek, 28 stycznia br., w sali obrad Rady Miasta odbyło się spotkanie, podczas którego milanowscy radni mogli zapoznać się z opracowywanym od 3 lat Studium Zagospodarowania Przestrzennego. To dodatkowe spotkanie, zorganizowane z inicjatywy Burmistrza Piotra Remiszewskiego, było potwierdzeniem otwartości działania władz gminy.

Zarówno Burmistrz, jak i autorzy opracowania, uznali za celowe zaprezentowanie radnym przedstawionych w Studium propozycji rozwiązań, tym bardziej, że zarówno ci, którzy byli radnymi w poprzedniej kadencji, jak i nowi radni dotychczas ich nie znali. – W ten oto sposób realizujemy obietnicę partycypacji społecznej w tworzeniu prawa lokalnego – mówił podczas spotkania Burmistrz Piotr Remiszewski.

Studium prezentuje pewne ramy dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu gminy. Określa kierunki rozwoju miasta. Na jego podstawie tworzone będą szczegółowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Podczas spotkania omawiane były uwarunkowania prawne, zwłaszcza kwestie procedury opiniowania, konsultacji i uzgodnień Studium. Autorzy zwracali uwagę, że w chwili obecnej jesteśmy przed formalną procedurą konsultacji i spotkanie ma charakter nieformalnej dyskusji z radnymi. Ma dać szansę radnym wypowiedzenia się na temat przyjętych rozwiązań, by uniknąć potencjalnych zmian na etapie oficjalnych konsultacji. Takie działanie ma na celu skrócenie procedury przyjęcia tego ważnego dla miasta dokumentu.

W Studium podzielono miasto na rejony o podobnej problematyce przestrzennej. Każdy z rejonów ma swoją specyfikę i z założenia każdy rejon ma rozwijać się w sposób harmonijny, by nie było Milanówka lepszego – w strefie konserwatorskiej i gorszego poza nią.

Podczas spotkania naświetlono radnym kilka wariantów rozwiązań, które mogą być przyjęte w Studium i kilka problemów do przedyskutowania. To od zgłoszonych do Studium uwag mieszkańców i decyzji radnych, zależał będzie kształt przyszłego Studium.

Polub nas na Facebook