Pewnie większość osób wchodzących na stronę internetową Urzędu Miasta w Milanówku zauważyło, wśród przewijających się prezentacji jedną, zamieszczoną 5 czerwca pt. Na co idą moje pieniądze, opatrzoną herbem i nazwą naszego miasta. Nie jest to jednak prezentacja przygotowana przez naszych magistrackich urzędników. Prezentacja jest efektem realizowanego projektu o nazwie wcześniej podanej kursywą. Projekt był realizowany przez: Polska Press Grupa i partnera merytorycznego firmę PwC (PricewaterhouseCoopers).

Biedna oświata i dopieszczona administracja

Prezentacje przygotowane przez realizujących projekt dotyczą wielu miast, które zgłosiły się do projektu. W prezentacjach wykorzystano dane pochodzące z budżetów tych miast z kwietnia br.

Źródło: https://nacoidamojepieniadze.pl/

Wśród naszych najbliższych sąsiadów zauważyłam Brwinów i Lesznowolę, a wśród miast o zbliżonej wielkości budżetu do budżetu Milanówka: Węgrów i Sztum. Miasta podawały wiele pozycji budżetowych. Porównanie wszystkich w jednym artykule jest niemożliwe, dlatego wybrałam kilka, które moim zdaniem obrazują pewne miejskie priorytety. Sama byłam zaskoczona, że Milanówek tak mało (w porównaniu z innymi gminami), wydaje na oświatę. Kosztowna administracja mnie nie zdziwiła. Proszę popatrzeć na dane zawarte w poniższej tabeli.

 

Oświata i wychowanie

Administracja

Oczyszczanie

Drogi

Gospodarka mieszkaniowa i wykup gruntów

Brwinów

28,71%

10,9%

11,13%

7,22%

2,86%

Milanówek

17,07%

16,88%

16,94%

5,17%

2,11%

Lesznowola

43,34%

11,06%

11,06%

4,82

3,11%

Sztum

17,77%

12,57%

14,48%

1,55%

4,53%

Węgrów

36,64%

9,23%

7,74%

11,51%

2,99%

 

 

Ciekawostki rejestru umów

Powyżej podaliśmy dane zagregowane, a teraz trochę szczegółów. Jak pewnie Państwo wiedzą, w bip Urzędu Miasta znajduje się rejestr umów. Zachęcam do lektury https://milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/rejestry/rejestr-umow. Gwarantuję, że wiele pozycji w tym rejestrze wywoła Państwa zdziwienie, zaskoczenie, a nawet oburzenie. Niestety, analiza tego rejestru w ciągu roku mija się z celem, gdyż wiele umów wprowadzanych jest dopiero wówczas, gdy kończy się ich realizacja, a najwięcej w grudniu. Oto dwa przypadkowe przykłady z grudnia 2017.

Umowa nr W/272/688/OŚZ/705/16, data rejestracji 29-12-2017, zleceniobiorca ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ, kwota 27 000,00, termin realizacji 2-01-2017 do 31-12-2017, przedmiot umowy: Prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowanego przy ul. Turczynek w Milanówku

W/272/442/ORG/458/16, data rejestracji 29-12-2017, zleceniobiorca DELOITTE LEGAL, PASTERNAK, KORBA, MOSKWA, JAUL I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA SP.K Kwota 30 750,00, termin realizacji 02-09-2016 do 31-12-2017, przedmiot umowy DORADZTWO W PROCESIE CENTRALIZACJI ROZLICZEŃ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH-KOREKTA

Takich przykładów jest wiele.

Poza tym rejestr nie zamieszczany jest w terminie np. rejestr z umowami podpisanymi we wrześniu??, zamieszczono dopiero 24 października (powinien być dostępny 15 października) i to po mojej interwencji w Urzędzie Miasta. Widocznie pracownicy Urzędu zajmują się pilniejszymi sprawami. Z tego rejestru zamieszczę poniżej tylko kilka pozycji, pokazujących  że:

 • wydatki na administrację zawarte w budżecie są zaniżone, bo nie ma w nich kosztów np. specjalistów od dróg, w tym z uprawnieniami inspektora nadzoru, bo takich w Technicznej Obsłudze Miasta pani Burmistrz nie zatrudnia, ale podpisuje z nimi umowy:
  • W/272/86/TOM/88/18 20-02-2018 Biuro Inżynierskie Marcin Płużyński 67 650,00 01-03-2018 31-12-2018 Status: Podpisany Przedmiot umowy: Usługi dotyczące doradztwa technicznego w zakresie dróg
  • W/272/149/TOM/151/18 20-03-2018 Biuro Inżynierskie Marcin Płużyński 59 000,00 20-03-2018 30-07-2018 Status: Podpisany Przedmiot umowy: Nadzór inwestorski w branży drogowej w związku z realizacją inwestycji drogowych na terenie miasta Milanówka tj.: Budowa ul. Przyszłości polegająca na budowie odwodnienia oraz remoncie nawierzchni, Budowa ul. Żytniej polegająca na budowie odwodnienia oraz remoncie nawierzchni, Przebudowa ul. Pięknej polegająca na budowie odwodnienia wraz z remontem nawierzchni, Budowa ul. Bartosza polegająca na wykonaniu nawierzchni wraz z rozwiązaniem odprowadzania wód opadowych, Budowa ul. Leśny Ślad (na północ od ul. Gospodarskiej) polegająca na wykonaniu nawierzchni wraz z rozwiązaniem odprowadzania wód opadowych
 • Nasze pieniądze poszły na wiele  projektów, które nie mają kontynuacji (to tylko 4 z wielu przykładów):
  • W/272/292/TOM/305/16 06-06-2016 Woźnicki Zdanowicz Architekci 24 600,00 06-06-2016 31-12-2016 Status: Podpisany Przedmiot umowy: Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy basenie oraz przy Teatrze Letnim
  • W/272/505/GNPP/521/16 01-12-2016 KĘDZIORA MICHAŁ 15 500,00 10-10-2016 31-12-2016 Status: Podpisany Przedmiot umowy: Świadczenie usług doradztwa w zakresie realizacji przez Gminę Milanówek projektu "Polsko-norweska wymiana dobrych praktyk".-ANEKS
  • W/272/597/TOM/603/17 28-12-2017 AGRARIA SP. Z O.O. SP. K 30-10-2017 22-12-2017 36 900,00 Status: Podpisany Przedmiot umowy: Wykonanie Wariantów Zagospodarowania Terenu Kąpieliska Miejskiego w Milanówku
  • W/272/21/TOM/21/17 17-01-2017 PPA Płaskowicki + Partnerzy Architekci 36 900,00 17-01-2017 16-02-2017 Status: Zrealizowany Przedmiot umowy: Opracowanie koncepcji funkcjonalno - technologicznej strefy rekreacyjno - wypoczynkowej na terenie istniejącego kąpieliska miejskiego w Milanówku w ramach mikroprojektu pn.: "Polsko - norweska wymiana dobrych praktyk"
 • A tyle kosztowała nas likwidacja ogrodzenia budynku Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki:
  • W/272/442/TOM/445/18 24-09-2018 Usługi Ogólnobudowlane Jerzy Cichocki 39 360,00 06-09-2018 12-10-2018 Status: Podpisany Przedmiot umowy: Demontaż ogrodzenia z siatki - 95 metrów wraz z fundamentem oraz bramą wjazdową, wycięcie roślinności obrastającej siatkę ogrodzenia wraz z usunięciem karp korzeniowych z wywiezieniem, przeniesienie skrzynki na listy wraz z fundamentem wykonanie nowego obrzeża z kostki wzdłuż chodnika, uzupełnienie ziemi, zasianie trawy, demontaż i powtórny montaż stojaka rowerowego oraz uporządkowaniem terenu na terenie Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45

Zastanawia, dlaczego zdjętej siatki  nie wykorzystano chociażby do naprawy „dziurawego” ogrodzenia w parku „ Na Dołku”, od strony Liceum. Stan tego ogrodzenia pokazujemy na zdjęciach zamieszczonych w Galerii.

Rejestr prowadzony jest w sposób nie budzący zaufania do znajdujących się tam danych np. umowy aneksowane wprowadzane drugi raz, wiele umów ze statusem podpisane – nie wiadomo czy doszło do ich realizacji, czy je anulowano, umowy podpisywane w ostatnim miesiącu nie są dopisywane, a cały rejestr zamieszczany jest ponownie z danymi od stycznia. Jaką można mieć pewność, że nie dokonano zmian w tym co już poprzednio było wprowadzone. Temat ten, podając szczegółowe uwagi, poruszałam podczas posiedzenia Komisji Praworządności. Komisja nie zajęła się tym tematem. Za aplikację firmy Micomp, wykorzystywaną przy realizacji rejestru płacimy niemałe pieniądze.

Największa inwestycyjna i finansowa wpadka tej kadencji - Stacja Uzdatniania Wody „Na Skraju”

Nie wiem, czy wszyscy Państwo zdają sobie sprawę z faktu, że w okresie suszy, a dotknęła ona w tym roku wielu mieszkańców miasta-ogrodu, występuje deficyt wody i wodę kupujemy z Grodziska Maz.  Oczywiście zakupy nie pokrywają deficytu, o czym boleśnie przekonali się mieszkańcy przede wszystkim bloków, od I piętra wzwyż. Miała temu zaradzić inwestycja związana z ujęciem wody przy ul. Na Skraju. Nie będę w tym miejscu poruszała historii i wielu zaniedbań związanych z przygotowaniem inwestycji i nadzorem nad jej realizacją. Analizowałam dziennik budowy i wiem o czym mówię. Od początku było wiadomo, że woda w tym miejscu jest bardzo trudna do uzdatnienia. Wiedziała o tym również Burmistrz Wiesława Kwiatkowska, o czym świadczy fragment sprawozdania z prac realizowanych w okresie styczeń-luty 2015:

6. Otrzymałam decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję lokalizacji celu publicznego - Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Na Skraju.
Problem nie był rozwiązany od lat, nie tylko z powodu obaw przed kolejnymi zapowiedzianymi protestami, ale także w związku z bardzo kosztownym pozyskaniem wody z tego ujęcia (mocno zanieczyszczona metalami) i jednocześnie napiętymi terminami poszukuję innego rozwiązania.
Po dokładnym przeanalizowaniu sprawy znalazłam rozwiązanie, w związku z tym zwróciłam się do WFOŚ o:
- zmianę terminu osiągnięcia efektu ekologicznego z 31.01 2016 r. na 31.12 2016 r.,
- możliwość włączenie do tak zwanego „efektu ekologicznego”, czyli zaplanowanej w projekcie liczby gospodarstw domowych przyłączonych do zbudowanej kanalizacji.

Sprawozdanie dostępne jest tu: http://archiwumbip.milanowek.pl/viewfile/9786/sprawozdanie_01022015.pdf.

W trakcie realizacji inwestycji dokonano zmian mających wpływ na technologię uzdatniania wody: zmieniono rodzaj filtrów, zastosowano podwójna osmozę. W dniu 20 października 2016 r, inspektor nadzoru zatrudniony przez inwestora tj. Urząd Miasta w Milanówku podpisał protokół odbioru inwestycji i inwestycję zaliczono do efektu ekologicznego (była częściowo finansowana ze środków UE, podobnie jak realizowana kanalizacja). Do dzisiaj z tej studni nie wpłynęła woda do sieci wodociągowej miasta.

A jak wyglądają koszty? W dniu 25 czerwca 2018 r zwróciłam się do pani Burmistrz z prośbą o ich podanie. Otrzymałam je dopiero w dniu 9 sierpnia i to niepełne. Nie wiem czy to była chęć zatajenia, czy zwyczajne niechlujstwo. Na szczęście miałam część kosztów podanych bezpośrednio przez księgowość, mogłam więc dokonać uzupełnienia. I nie piszę w tym momencie o koszcie ścieków z ciągłego płukania filtrów, które podano mi częściowo, odsyłając po resztę do MPWiK. Oba dokumenty: Wykaz faktur Wodropolu i Koszty SUW wg informacji UM z 9.08. załączam.

Koszt realizacji inwestycji (umowa z Wodropolem) miał wynieść 2.949.540 zł brutto. Nie posiadam umowy z inspektorem nadzoru, więc nie wiem o jaką kwotę powinnam zwiększyć planowane koszty realizacji by porównać je z kosztami wykonania. Sądzę, że bezpiecznie można je założyć na poziomie ok. 50.000 zł, przyjmując, że planowany koszt inwestycji oscylował w granicach 3.000.000,00 zł.

A jakie koszty poniosło miasto, czyli my wszyscy jego mieszkańcy. Z danych, które posiadam, a które udostępniam Państwu wynika, że ponad 4.700.000,00 zł, w tym na ścieki z płukania filtrów ok. 1.300.000,00. Kwoty te obliczyłam  dodając do sumy kwot zawartych w odpowiedzi UM z dnia 9 sierpnia,  kwoty z nie wymienionych tam dokumentów oraz zakładając, że kwoty za ścieki w czerwcu i lipcu oraz w sierpniu i wrześniu były na poziomie analogicznym jak w kwietniu i w maju tj. po 148.000,00 zł oraz, że nie płaciliśmy od maja za energię elektryczną.  Powiększyłam ją również o 61.500,00 z poniższej umowy z MPWiK. Należy zaznaczyć, że tytułem kar umownych za nieterminowe zakończenie inwestycji Urząd Miasta wystawił Wodropolowi notę obciążeniową na kwotę 884.862,00. Toczy się postępowanie sądowe.

W/272/303/TOM/305/18 28-09-2018 MILANOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. ZO O. 61 500,00 11-06-2018 30-11-2018 Status: Podpisany Przedmiot umowy: Wykonanie czynności konserwacyjnych na obiekcie Stacji Uzdatniania Wody w Milnaówku przy ul. Na Skraju, polegających na: zakupie złóż i ich wymianie, wykonaniu badań bakteriologicznych w celu potwierdzenia czystości wymienionych złóż, wykonaniu badań wody w zakresie bakteriologii i fizykochemii dla obszaru technologicznego, uzupełnieniu antyskalantu, który jest niezbędny do prowadzenia procesu uzdatniania wody, wykonaniu innych czynności konserwacyjnych.

W dniach 21.05 do 8.06. br zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta przeprowadził kontrolę realizacji inwestycji. Poniżej fragment wniosków z protokołu:

Jeżeli po zapoznaniu się z tym dość długim artykułem, będą mieli Państwo jeszcze chęć zerknięcia do załączonego dokumentu, to proszę zwrócić uwagę, jakiej jakości są dane otrzymywane z Urzędu Miasta (odręcznie wprowadzone moje uzupełnienia).


W artykule zawarliśmy opinie, do których upoważniały nas dane publikowane w tym czasie przez serwis nacoidamojepieniadze.pl. Zaufanie do tych danych wynikało z faktu, że Urząd Miasta współpracował z realizującymi projekt. Po sygnale jednego z komentatorów wskazującym na niespójność danych w serwisie, przeanalizowaliśmy je i skontaktowaliśmy się z administracją serwisu telefonicznie i za pomocą dwóch maili. Zwróciliśmy uwagę na konkretne rozbieżności w danych i poprosiliśmy o wyjaśnienie ich przyczyny. W dniu 1 listopada na stronie serwisu nacoidamojepieniadze.pl pojawiły się zmienione dane statystyczne (publikujemy poniżej), natomiast nie pojawiła się żadna informacja o wprowadzonych korektach, ani też nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi na nasze maile. W dniu 5 listopada przeprowadziliśmy kolejną rozmowę z przedstawicielką firmy realizującej projekt, otrzymując informację, że przez najbliższy tydzień odpowiedzi nie będzie (bo nie ma szefów). Pozostaje nam przeprosić czytelników Obiektywnej za korzystanie ze źródła, którego autorzy nie biorą odpowiedzialności za produkowane przez siebie statystyki i za ich publikację. Porównanie tabelek pozostawiamy czytelnikom.

Dane z serwisu  nacoidamojepieniadze.pl od dnia 1 listopada 2018 r

 

Oświata i wychowanie

Administracja

Oczyszczanie

Drogi

Gospodarka mieszkaniowa

Brwinów

30,66%

7,21%

10,04%

nie liczone

1,92%

Milanówek

25,23%

11,42%

13,16%

 

3,43%

Lesznowola

43,34%

11,06%

5,28%

 

3,11%

Sztum

21,35%

7,49%

19,43%

 

2,59%

Węgrów

36,64%

9,23%

7,74%

 

2,99%

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Na co idą nasze pieniądze?