W Uchwale Rady Miasta Milanówka Nr 89/IX/19 z dnia 24 czerwca 2019 r w sprawie ustalenia kierunków działania organu wykonawczego w 2019 r., znalazł się  pkt. 5 o brzmieniu : „zabezpieczenie obiektów użyteczności publicznej przed niszczeniem, ze szczególnym uwzględnieniem remontów dachów i elewacji szkół, budynków Urzędu Miasta Milanówka oraz budynku dawnego Towarzystwa Spożywczego przy ul. Kościelnej 3”. Pomijając sytuację, że projekt uchwały miał kilka wersji i raz był przedstawiany przez Przewodniczącą Rady jako projekt społeczny, a raz jako jej projekt autorski, to dziwi fakt, że  radni nie znają historii Milanówka i publikacji o mieście. Bo gdyby mieli taką wiedzę, to przynajmniej zapaliłoby się im światło ostrzegawcze. Tymczasem z dumą, przekonani że „odkrywają Amerykę”, powielali nieprawdziwą informację pochodzącą z Opinii, opracowanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) w czerwcu 2018.

Zapoznałam się z wieloma dokumentami, w tym z protokółami z posiedzeń zarządu Milanowskiego Towarzystwa Letniczego (MTL) oraz ze źródłami, na które powołano się w Opinii (dotyczącymi tego budynku) i w dniu 16 sierpnia br. wysłałam do NID, pocztą elektroniczną list, którego fragment cytuję:

„Z protokołów, z którymi miałam okazję zapoznać się dzięki uprzejmości Państwa Pettynów jednoznacznie wynika, że budynek zawsze był własnością MTL. Zebrania zarządu MTL początkowo odbywały się w willach członków Towarzystwa, potem w Tetrze Letnim, a od 1930 r w budynku wcześniej wynajmowanym na sklep, zwanym własnym lokalem klubowym.”

W liście wymieniłam protokoły i to co z nich wynika a dotyczy tego budynku, a także zwróciłam uwagę, że na pierwszym zdjęciu w Historycznych materiałach ikonograficznych (str.33) pod zdjęciem znalazł się podpis „Projekt elewacji frontowej Domu Towarzystwa Spożywczego w Milanówku”, niezgodny z podpisem z podanego źródła, gdzie podpis pod zdjęciem ma brzmienie – Projekt pierwszej siedziby Milanowskiego Towarzystwa Letniczego (arch. TMM)”.

Poinformowałam również, że w publikacjach: Andrzej Góralski i Andrzej Stawarz – „Zarys dziejów Milanówka” wydanie z 1995 r oraz Zofia Żuławska – „Milanówek 1899 – 1939” wydanie z 1999 r; wśród wymienionych wielu towarzystw, nie ma Towarzystwa Spożywczego. Pismo do NID zakończyłam zdaniem:

„W trosce o rzetelność w dokumentowaniu historii, w tym historii Milanówka, zwracam się z prośbą o informację, czy dysponują Państwo dokumentami źródłowymi i jakimi, z których wynika, że w Milanówku działało Towarzystwo Spożywcze i że to Towarzystwo było kiedykolwiek właścicielem budynku przy ul. Kościelnej 3.”

Pocztą tradycyjną otrzymałam obszerną odpowiedź (6 str.; pieczątka na kopercie 27 sierpnia br), w której między innymi znalazła się informacja, że w związku z tym, iż Opinia dotyczyła Teatru Letniego „nie była prowadzona szczegółowa kwerenda archiwalnych materiałów źródłowych dla sąsiedniego budynku dawnego sklepu wzniesionego w 1908 r. na terenie Milanowskiego Towarzystwa Letniczego „Osada Rozrywka” obok kortów tenisowych.”

Na pytanie czy w Milanówku istniało Towarzystwo Spożywcze - nie uzyskałam odpowiedzi. Na tej podstawie wnioskuję, że nie ma żadnego dowodu na istnienie w Milanówku Towarzystwa Spożywczego.

Polub nas na Facebook