W programie poniedziałkowej Komisji Praworządności znalazły się między innymi: 2 projekty uchwał, które członkowie Komisji mieli zaopiniować, plan prac Komisji na 2018 r i sprawy różne. Mieszkańcy, którzy przyszli na posiedzenie Komisji byli przeciwni obu projektom. Na szczęście ich argumenty trafiły do radnych i projekty uchwał spotkały się z ich negatywną oceną. Z negatywną oceną mieszkańców, ale pewnie i większości radnych spotkał się  fakt opuszczenia posiedzenia Komisji przez przedstawicieli Urzędu Miasta, z panią Sekretarz na czele, natychmiast po głosowaniu nad tymi projektami.

Wspomniane projekty uchwał dotyczyły:

 1. pozbawienia kategorii drogi gminnej przez wyłączenie z użytkowania nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Zawąskiej w Milanówku;
 2. ustanowienia znaku graficznego (logo) Miasta Milanówka oraz zasad używania i wykorzystywania tego znaku.

Mówiąc językiem zrozumiałym, w pierwszej uchwale chodzi o pozbawienie kategorii drogi gminnej pasów terenu o szerokości niepodanej w uzasadnieniu projektu uchwały, które z dwóch stron: od ul. Długiej i Zawąskiej są ogrodzone i włączone do działki mieszkańca, mimo iż stanowią własność miasta. Rada Miasta w styczniu 2017 r uchwałą Nr 239 wyraziła zgodę na sprzedaż mieszkańcowi pasów terenu o łącznej powierzchni 87 m, jednak do transakcji nie doszło. Ta uchwała miałaby umożliwić transakcję.

Ci którzy korzystają z ul. Zawąskiej wiedzą, że nazwa oddaje rzeczywistość, mimo iż ulica znajduje się w ciągu ulic z pierwszeństwem przejazdu. Ciąg ten został wytyczony po to, by w sytuacji wypadku na ul. Królewskiej, pomiędzy ul Grudowską i Piłsudskiego, zapewnić mieszkańcom dojazd do centrum miasta. Mieszkańcy przeciwni tej transakcji podkreślali, że w mieście o takim deficycie przestrzeni publicznej, każda powierzchnia jest na wagę złota i żadnego, nawet najmniejszego kawałka terenu nie wolno sprzedawać, bo może się on przydać chociażby na ustawienie ławki dla zmęczonych przechodniów. A w przypadku ul. Zawąskiej ten pas terenu może umożliwić parkowanie samochodów, które obecnie ograniczają przejezdność tej ulicy i często stwarzają niebezpieczeństwo kolizji.

Sprzedaż działki, tym razem większej bo o powierzchni 201 m, przy ul. Przyszłości była także przedmiotem dyskusji podczas wtorkowej Komisji Budżetu i Inwestycji. Tu argumenty mieszkańców, podobne jak w przypadku ul. Zawąskiej nie trafiły do wszystkich, ale mimo to projekt uchwały o sprzedaży działki przy ul Przyszłości zaopiniowano negatywnie.

Warto jeszcze odrobinę miejsca poświęcić drugiej uchwale dotyczącej logo. Mieszkańcy mówili wprost, że w sytuacji kiedy w mieście tak wiele istotnych spraw jest niezałatwianych, nie można zajmować się duperelami i to w niewłaściwej kolejności.

Odnosząc się do kwestii nieobecności pani Burmistrz i delegowanych przez nią pracowników magistratu na posiedzeniach komisji Rady Miasta należy podkreślić, że takie sytuacje zdarzyły się w przeszłości kilka razy. Świadczą one jednoznacznie o stosunku pani Burmistrz do mieszkańców i zgłaszanych przez nich problemów, często bardzo istotnych. A jak to wygląda podczas komisji? To co mówią mieszkańcy trafia w próżnię. Mieszkańcy mówią do radnych, radni kiwają głowami ale odpowiadają, że to nie oni są adresatami, a organu wykonawczego brak. Typowa rozmowa dziada z obrazem.

Jest jednak pewien pozytyw. Kilka spraw, które mieszkańcy zgłosili podczas Komisji Praworządności, ma się znaleźć w planie działania tej komisji w 2018 r. Obiecała to mieszkańcom Przewodnicząca Hanna Młynarska. A oto lista spraw:

 • Zagrożenia wynikające z planowanej budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i linii 400 KV,
 • Brak aktywności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na finansowanie inwestycji,
 • Brak działań w sprawie wspólnego biletu (SKM),
 • Nie udostępnianie wyników audytów (MPWiK) i wyników konsultacji społecznych (ostatnio uwagi do Uchwały Krajobrazowej),
 • Budowa mieszkań komunalnych,
 • Procedury kontroli realizacji zadań inwestycyjnych i odpowiedzialność za tę realizację,
 • Zasady prowadzenia rejestrów umów udostępnianych w bip UM i bip jednostek miasta,
 • Rola drukowanego Biuletynu Miasta w procesie informowania mieszkańców,
 • Wydawanie warunków zabudowy na terenach podmokłych; wpływ na środowisko i skutki finansowe dla miasta.

Zachęcamy do odsłuchania nagrania z Komisji Praworządności. Zakładamy, że wkrótce będzie ono dostępne poprzez stronę internetową Urzędu Miasta.

Polub nas na Facebook