W dniu 6 grudnia, mieszkańcy Milanówka otrzymali mikołajkowy prezent – Nowy Park. Nazwa „Nowy Park”, która pojawiła się w zaproszeniu na otwarcie, jest nazwą tymczasową. Już ogłoszono konkurs na nazwę tego miejsca. Jak bardzo było ono potrzebne i oczekiwane przez mieszkańców miasta-ogrodu, w którym dotkliwie odczuwa się brak przestrzeni publicznej, może świadczyć duża ilość osób, a często rodzin z małymi dziećmi, które przyszły na otwarcie.

Park, przed jego oficjalnym otwarciem, nie był zamknięty, tak więc powitanie przybyłych przez panią burmistrz Wiesławę Kwiatkowską i przewodniczącą Rady Miasta Małgorzatę Trębińską odbyło się przy altanie, przed uroczystym przecięciem wstęgi. Były prezenty rozdawane przez Mikołaja i milanowskie krówki. Zadbano również o ciepłe napoje dla zziębniętych. Otwarciu sprzyjała bezdeszczowa pogoda i mimo iż było dość chłodno, nie zabrakło amatorów rozgrywek szachowych. Młodzież „testowała” system drążków do ćwiczeń i urządzenia plenerowej siłowni. Maluchy taplały się w piachu na placu zabaw i  korzystały z urządzeń tam zainstalowanych. Ujawniały również swoje talenty malarskie na tablicach. Niektóre korzystały z możliwości malowania buziek. Trochę starsi chłopcy wykorzystywali różnice wzniesień (spad terenu w kierunku miejsca, gdzie w przeszłości gromadziła się woda) i turlali się po trawie, która miejscami jest już ukorzeniona. W innych miejscach dopiero wschodzi lub jest świeżo posiana. Niestety miejsca te zostały mocno zdeptane i będą wymagały renowacji.

Opinie mieszkańców dotyczące Parku

Zbieraliśmy je podczas otwarcia, ale również następnego dnia i w sobotę 12 grudnia. Oczywiście opinie należy traktować jako bardzo wstępne, bowiem Park otwarto w okresie nie zachęcającym do korzystania z tego typu obiektów.  Mimo wszystko uważamy, że niektóre spostrzeżenia mieszkańców zasługują na przemyślenia decydentów. Do takich należą uwagi dotyczące placu zabaw dla dzieci: wiklinowe labirynty niebezpieczne, gdyż wiele gałązek ma ostre zakończenia; brak zabawek dla małych dzieci, kilka bujawek na sprężynach to zbyt mało, a huśtawki bez zapinanego fotelika tylko dla starszych; zbyt dużo piachu, na placu zabaw powinno być podłoże z miękkiego tworzywa, takie jak pod drążkami i poza różnymi urządzeniami -  piaskownica.

Mieszkańcom podoba się podświetlany aniołek, urządzenia plenerowej siłowni, system drążków do ćwiczeń oraz tablice do rysowania, ustawione przy placu zabaw. Wątpliwości budzi estetyka kącika dla zakochanych. Troskę wywołuje stan roślin posadzonych w zagłębieniu terenu w sytuacji  gdy zimą do niecki będą zjeżdżały dzieci na sankach i czystość piasku jeżeli na wieczorne spacery do Parku wybiorą się z pieskami okoliczni mieszkańcy, a także zniszczenia na dopiero co wykonanych trawnikach.

Mieszkańcy zupełnie nie rozumieją dlaczego w Parku nie ma toalety, dlaczego z urządzeń na placu zabaw mogą korzystać dzieci dopiero powyżej 3 lat. Co mam robić z 2-letnim synem w trakcie gdy z placu zabaw będzie korzystał mój starszy 4-letni syn? – pyta matka dwóch chłopców. Inna twierdzi, że ten plac zabaw projektował ktoś, kto nie miał i nie ma dzieci. Ojciec malucha, moje pytanie jak mu się podoba plac zabaw kwituje stwierdzeniem – dalej będę jeździł do Parku Skarbków w Grodzisku. Są również mieszkańcy, ci bardziej zorientowani, którzy twierdzą, że Park nie powinien tyle kosztować.

Mamy nadzieję, że wiele wątpliwości mieszkańców uda nam się rozwiać po otrzymaniu odpowiedzi na kilka pytań, które zadaliśmy zastępcy burmistrza.

Trochę historii

Realizacja Parku jest współfinansowana w 47,6% przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013; Priorytet VI – Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji; Działanie 6.2. Turystyka „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej".

Wniosek na dofinansowanie, wraz z projektem konsultowanym z mieszkańcami został opracowany w poprzedniej kadencji samorządu. W poprzedniej kadencji pozyskano również środki na jego współfinansowanie.

W maju tego roku ogłoszono przetarg na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych na potrzeby zagospodarowania łącznie z wyposażeniem, zaś w lipcu jedynemu oferentowi udzielono zamówienia na kwotę 1 453 860,00 zł.

Również w lipcu, burmistrz Wiesława Kwiatkowska zwróciła się do Rady Miasta z wnioskiem o zwiększenie środków przeznaczonych w budżecie  na realizację projektu (1 388 775, 67). Rada Miasta, uchwałą nr 67/XI/15 z dnia 17.07. br. zwiększyła środki o 70 000 zł. Drugie zwiększenie środków na realizację projektu miało miejsce we wrześniu. Rada Miasta przeznaczyła dodatkowo 50 000 zł na doposażenie Parku w WC, pomieszczenie socjalne oraz bramę wjazdową (uchwała 72/XII/15 z 17.09.br).

11 sierpnia, na stronie internetowej Urzędu Miasta pojawił się komunikat o rozpoczęciu prac budowlanych, a 20 sierpnia przekazano mieszkańcom nowy projekt Parku do konsultacji, z terminem zakończenia konsultacji w dniu 27 sierpnia. W stosunku do poprzedniego projektu wprowadzono kilka zmian, w tym zrezygnowano ze sceny, na której miały się odbywać różne przedstawienia plenerowe. W trakcie konsultacji zgłoszono 9 uwag, w tym 3 dotyczące toalety. Mieszkańcy nie akceptowali toalety przenośnej.  Żadna z uwag zgłoszonych do projektu nie spotkała się z akceptacją decydentów, a odpowiedzi były delikatnie rzecz ujmując mało przekonywujące np. Projekt nie obejmował wykonania sanitariatów. Toaleta przenośna jest rozwiązaniem przyjętym tymczasowo. W jakim celu kieruje się więc projekt do konsultacji? Park otwarto. Mimo dofinansowania projektu z przeznaczeniem środków na toaletę – toalety nie ma. Na zewnątrz Parku stoi TOI-TOI.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Otwarcie "Nowego Parku" zwanego przez lata "Amfiteatrem"