Dziś w Szkole Nr 1 w Milanówku odbyło się posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.  Podsumowano wykorzystanie funduszy unijnych przez powiaty Mazowsza i zachęcano do składania kolejnych wniosków.
W ramach Europejskiego Funduszu Spójności za lata 2004-2006 w ramach priorytetu II powiaty na Mazowszu zrealizowały 558 projektów na sumę 164 617 188 zł. Pieniądze te przeznaczono głównie na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, przekwalifikowanie zawodowe, reorientację zawodową osób zagrożonych przymusowymi restrukturyzacjami zakładów pracy, promowanie przedsiębiorczości czy stypendia.
Edward Marek Wroniewski, wicedyrektor ds. Funduszy Europejskich z Wojewódzkiego Urzędu Pracy gratulował samorządom efektywności w  wykorzystaniu środków unijnych EFS. Najwięcej funduszy w rejonie podwarszawskim przyznano powiatowi wołomińskiemu – 8 mln zł, najefektowniej zaś spożytkował środki powiat grodziski – na poziomie 96%, choć pozyskał ich tylko 1,5 mln zł. 
Grzegorz Kostrzewa-Zarbas, przewodniczący komisji, zachęcał do składania wniosków na pozyskanie funduszy unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego – jednego z szesnastu wdrażanych w latach 2007-20013. W ramach siedmiu priorytetów RPO dla Mazowsza przewidziana jest kwota  1 800 000 000 euro. Wielkość tej sumy  lepiej obrazuje skala: 1%= 30 mln euro. Członkowie komisji omawiali stan realizacji projektów kluczowych, wyłonionych w tym roku z pierwszych sześciu konkursów, które zostały właśnie zamknięte.  30 września 2008 r. podpisano preumowy na realizację 11 projektów kluczowych.
Innym ważnym tematem był rozwój infrastruktury drogowej na Mazowszu. Do pięciu kluczowych projektów należą m.in.: budowa odcinka Paszkowianki do autostrady A2, przebudowa drogi 631 Nowy Dwór Mazowiecki – Warszawa, przebudowa drogi nr 719 Warszawa – Pruszków – Milanówek – Grodzisk Maz., przebudowa drogi 721, budowa obwodnicy Konstancina Jeziorny i Góry Kalwarii.
Komisja podkreśliła problemy z realizacją wielu inwestycji drogowych, wynikające z braku praw do gruntu lub uwarunkowań środowiskowo-społecznych. Nie pominięto tu spornej dla gmin Grodzisk Maz. i Milanówek kwestii budowy obwodnicy południowej Milanówka. Brak porozumienia między burmistrzami obu miast w sprawie przebiegu tej obwodnicy, zdaniem Krzysztofa Kondraciuka, dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, spowoduje przesunięcie realizacji inwestycji w czasie.
Polub nas na Facebook