Zagrożenia związane z używaniem środków odurzających i odpowiedzialność prawna nieletnich oraz konsekwencje niebezpiecznych czynów były tematem spotkań policyjnego profilaktyka z gimnazjalistami z Zespołu Szkół Gminnych Nr 1 w Milanówku. Podczas rozmów z młodzieżą funkcjonariusz omówił szereg przykładów negatywnych zachowań młodych ludzi, które mogą narazić ich na odpowiedzialność karną. Szczególną uwagę zwracał na sposoby unikania i zapobiegania zagrożeniom, jakie niesie ze sobą eksperymentowanie z narkotykami i dopalaczami.

W ramach działań profilaktycznych milanowskiego Zespołu Szkół Gminnych Nr 1 w ciągu ostatnich kilku dni odbyły się w placówce spotkania policjanta z grodziskiej komendy z uczniami wszystkich klas.

Policyjne prelekcje dla młodzieży dotyczyły odpowiedzialności prawnej nieletnich i zagrożeń, na które w swoim życiu mogą być narażeni gimnazjaliści. Z prezentowanego podczas spotkań filmu, uczniowie dowiedzieli się jak unikać zagrożeń związanych z używaniem narkotyków i dopalaczy. Policjant przedstawiał także praktyczne przykłady czynów karalnych oraz zjawisk demoralizacji i wyjaśniał konsekwencje prawne takich zachowań.

Zwiększanie świadomości młodych ludzi na temat niebezpieczeństwa utraty zdrowia, a nawet życia po zażyciu niebezpiecznych substancji jest w dalszym ciągu ważnym elementem policyjnej profilaktyki. Mamy nadzieję, że ostrzeżenia w tym zakresie ustrzegą kogoś przed tym poważnym zagrożeniem w czasie przygotowań do sylwestrowych i noworocznych spotkań.

Polub nas na Facebook