Ponowne przeliczenie głosów w wyborach w okręgu wyborczym nr 7 w Milanówku

Wojewoda Mazowiecki zarządził przeprowadzanie ponownego ustalenia wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 7, które odbędzie się 23 marca br. Tym samym Zarządzeniem wygasił również mandat Radnej Kingi Niedźwieckiej-Reszczyk, wybranej z listy nr 24 KWW Projekt Milanówek.

Na podstawie art. 395 oraz art. 396 § 1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, poz. 1000 i poz. 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) w związku z postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 24 stycznia 2019 r. sygn. akt XXIV Ns 104/18 zarządza się ponowne ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu wyborczym nr 7 utworzonym dla wyboru Rady Miasta Milanówka poprzez ponowne przeliczenie głosów oddanych na kandydatki na radne do Rady Miasta Milanówka Ewę Galińską i Kingę Monikę Niedźwiecką-Reszczyk.

Polub nas na Facebook