W październiku zeszłego roku pisaliśmy, zainspirowani listem jednego z czytelników, o chaosie reklamowym panującym w Milanówku, mieście-ogrodzie. Miło nam, że władze miasta zaczęły zauważać ten problem i planują pewne działania.

W zeszłym roku powołany został Zespół ds. opracowania i realizacji polityki estetyki Miasta Milanówka, który już wiosną będzie weryfikować istniejące reklamy pod kątem obowiązujących przepisów. Wydelegowany patrol Straży Miejskiej sprawdzi, czy reklamy umieszczone zostały w sposób legalny, tj.:

  • Czy jako urządzenia reklamowe zostały zgłoszone do Starosty Grodziskiego na podstawie przepisów Prawa budowlanego?
  • Czy nie znajdują się w pasie drogowym oraz czy zostały umieszczone zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych?
  • Czy nie naruszają ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz strefy ochrony konserwatorskiej w Milanówku?
  • Czy umowa najmu/dzierżawy terenu pod reklamę została zgłoszona do Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim oraz czy odprowadzane są od niej podatki?

W kolejnych krokach władze gminy planują egzekwowanie obowiązujących przepisów, inwentaryzacje reklam, opracowanie alternatywnej komunikacji dla przedsiębiorców oraz przygotowanie uchwały w sprawie uchwalenia Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Planowane działania są elementem Programu Milanówek Miasto Mieszkańców, a część z nich także  będziemy konsultować z mieszkańcami za pośrednictwem ankiet i powołanej wkrótce do życia Społecznej Rady ds. Estetyki Milanówka.

Bardzo nas cieszy, że władze Milanówka podjęły jakieś działania w sprawie reklam. Estetyka miasta, to jednak nie tylko reklamy, ale też „śmietnik” na prywatnych i miejskich terenach o których pisaliśmy już wcześniej, co najlepiej obrazuje zdjęcie powyżej. Do rozwiązania tych problemów nie potrzebne są specjalne zespoły.

Polub nas na Facebook