Pani Joanna Pałuba, dyrektor ZGKiM w Milanówku, zaprosiła mnie na spotkanie z mieszkańcami TBS, w którym miał wziąć również udział ekspert od opłat obciążających mieszkańców. Zaproszenie przyjęłam z zainteresowaniem tym bardziej, że już wcześniej informowano mnie o problemach mieszkańców TBS.

Spotkanie odbyło się w dniu 5 października, a więc w okresie przedwyborczym, oczywiście z udziałem burmistrz Wiesławy Kwiatkowskiej. Ekspert mówił o wynikach analizy dokumentów, zwracał uwagę na zauważone nieprawidłowości. Ze spotkania wyszłam z zamiarem pilnego spotkania się z Prezesem Zarządu TBS „Zieleń Miejska”. Do spotkania chciałam się dobrze przygotować, dlatego w dniu 8 października zwróciłam się do pani Joanny Pałuby z prośbą o przesłanie mi między innymi skanów korespondencji wymienianej między stronami. Czytelnicy moich artykułów dobrze wiedzą, że podawaną ocenę zjawisk zwykle dokumentuję zdjęciami lub linkiem do informacji źródłowej. Tak też chciałam zrobić i w tym przypadku. Treść prośby wysłanej do pani Pałuby – poniżej.

grodzisk@obiektywna.pl

Pn, 08 paź 2018 20:22:02 +0200

"Joanna Pałuba" <j.paluba@zgkim-milanowek.pl>

Pani Joanno,

podczas spotkania mieszkańców TBS z ekspertem doszłam do wniosku, że sprawa jest bardzo poważna. Zamierzam więc skontaktować się z Prezesem Zarządu TBS "Zieleń Miejska" panem Zbigniewem Piotrzkowskim. Proszę więc Panią o przekazanie mi, zgodnie z Pani obietnicą, tzw. merytorycznego wsadu, tj. uwag eksperta do Regulaminu z podaniem podstawy prawnej oraz wymienianych przez niego kosztów, którymi poza czynszem nie należy obciążać najemców (również z podstawą prawną). Proszę także o skany pism, wysłanych przez Panią lub panią Burmistrz do Zarządu TBS, wraz ze skanami odpowiedzi na nie, lub zaznaczeniem tych, na które nie było odpowiedzi.

Pozdrawiam, Ewa Kubacka

Po wysłaniu listu skontaktowałam się telefonicznie z panią Pałubą otrzymując informację, że pracownik skanuje pisma i je dostanę. Niestety, zamiast skanu dokumentów dostałam coś, co miało być wsadem do artykułu. Odpowiedź pani Joanny Pałuby poniżej:

j.paluba@zgkim-milanowek.pl

Wt, 09 paź 2018 14:31:59 +0200

"grodzisk@obiektywna.pl" <grodzisk@obiektywna.pl>

Pani Ewo,

W załączniku przesyłam informację do artykułu dotyczącego ostatniego spotkania na TBS.  Jednocześnie do kolejnego artykułu przygotujemy materiały opisujące ogólnie pozostałe problemy mieszkańców TBS  i skany pism jakie były kierowane do Prezesa TBS.

Poniżej treść załącznika do powyższego listu.

W dniu 5 października 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami osiedla TBS w Milanówku z władzami miasta, Dyrektorem ZGKiM oraz Panem Wojciechem Janem Koniecznym, byłym dyrektorem zarządzającym w warszawskim TBS oraz Vce-Prezesem Polskiej Izby Gospodarczej TBS, a obecnie Pełnomocnikiem Zarządu ds. Rozliczania Mediów ZKZL sp. z o.o. w Poznaniu. Spotkanie miało na celu przedstawienie wyników z przeprowadzonej analizy  opłat i rozliczeń za wynajmowane mieszkania w TBS Pruszków.

Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami, Pan Konieczny przedstawił nieprawidłowości dotyczące naliczenia opłat za wynajmowane przez TBS lokale mieszkalne oraz rozliczenia kosztów niezależnych od wynajmującego jak ogrzewanie i woda. 
Stwierdził, że działania TBS są ewidentnym naruszeniem praw lokatorów skutkującym ze strony najemców roszczeniem o zwrot nieuzasadnionych opłat. Okazało się, że TBS poza  czynszem i opłatami niezależnymi od wynajmującego, dolicza miedzy innymi opłaty za oświetlenie i energię elektryczna części wspólnych, za domofony czy antenę zbiorczą oraz za ponowną legalizację liczników ciepła i wody. Działanie te stanowią rażące naruszenie ustawy o ochronie praw lokatorów, co oznacza, że mieszkańcy mają prawo żądać zwrotu tych opłat co najmniej na 6 lat wstecz.

Wykazane zostały również nieprawidłowości w regulaminie rozliczania ciepła i wody np. niezgodne z prawem konsumenckim ograniczenie reklamacji do 14 dni od daty otrzymania rozliczenia, obciążania uchybem wody wyłącznie lokali nieopomiarowanych czy doliczając koszty eksploatacji kotłowni naruszając art. 45a pkt. 4 Prawa Energetycznego.

Takich i podobnych nieprawidłowości niestety jest więcej, co oznacza konieczność zwrotu przez TBS nienależnie pobranych opłat.

Warto zauważyć to, że Gmina Milanówek już w maju 2017 r. składała wniosek o zmniejszenie stawki czynszu, poza tym przedstawiciel Gminy Milanówek jako jedyny udziałowiec dwukrotnie tj. w roku 2017 oraz 2018 na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników głosował przeciw udzieleniu absolutorium Zarządowi Spółki TBS wskazując na nieprawidłowości w zarządzaniu zasobami mieszkaniowymi.

Po zapoznaniu się z ujawnionymi problemami, Burmistrz wspólnie z Panem Wojciechem Koniecznym próbowali zainteresować Prezydenta Miasta Pruszkowa (większościowego udziałowca), niestety bez skutku. Wobec powyższego, poza spotkaniem 
z mieszkańcami i przedstawieniem im prawnych możliwości rozwiązania ich problemów, wspólnie postanowili tematem zainteresować lokalne media. Dlatego też na spotkanie zaproszona została Pani Ewa Kubacka z Obiektywnej Gazety Internetowej.

Jednocześnie mieszkańcy zostali poinformowani, że w przypadku dalszego braku reakcji ze stron TBS, mają możliwość wystąpienia z pozwem zbiorowym o zwrot niesłusznie naliczonych i pobranych opłat.

Po otrzymaniu odpowiedzi z ZGKiM, próbowałam ponownie skontaktować się telefonicznie z panią Pałubą. Bezskutecznie.

Czy zakładano, że nie mając skanu dokumentów (korespondencji i protokołów ze Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników) napiszę artykuł zawierający akapit, którego czcionkę pogrubiłam, chcąc by jego treść była bardziej widoczna?

 

Polub nas na Facebook