W dniu 29 listopada br, w piątek, o godz. 19.00, w ZSG nr 3 przy ul. Żabie Oczko w Milanówku rozpoczął się I Gminny Przystanek PaT. Przystanek zakończył się następnego dnia w godzinach południowych. Organizatorami Przystanku byli: Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim, Zespół Szkół Nr. 1 w Milanówku (Liceum przy Piasta) i Urząd Miasta w Milanówku, wspomagani przez władze samorządowe powiatu, Straż Miejską Milanówka i kadrę pedagogiczną milanowskich szkół.

PaT to skrót nazwy programu „Profilaktyka a Ty”. Autorem programu jest Grzegorz Jach – inspektor Policji, Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego. Wśród  celów programu wymienia się:
  • inicjowanie działań, skierowanych przeciwko zjawiskom patologii społecznej, opartych na innowacyjnych metodach, z zaangażowaniem młodzieżowego wolontariatu i aktywną współpracą z samorządami
  • zmniejszanie zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkolnej, poprzez  umacnianie asertywnych postaw
  • inspirowanie rodziców do pogłębiania wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz nakłanianie ich do częstej rozmowy na ten temat z własnymi dziećmi
  • promowanie wśród młodzieży mody na życie bez uzależnień.
Społeczność PaT budowana jest na relacjach łączenia środowisk, wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i twórczych prezentacji. PaT to głos młodzieży w profilaktyce uzależnień!

W I Gminnym Przystanku PaT w Milanówku wzięła udział prawie 300 osobowa grupa młodzieży ze szkół powiatu grodziskiego, ale także z  Góry Kalwarii, Ostrowi Mazowieckiej, Płocka, Gostynina, Łochowa, Warszawy, Warszawy Ursynów, Długosiodła. Młodzież z naszego powiatu pierwszy raz uczestniczyła w Przystanku PaT, ale wśród uczestników byli i tacy, którzy z tym ruchem związani są od dwóch lat, uczestniczyli już w kilku przystankach i mogli podzielić się swoim doświadczeniem.
Wśród licznie zgromadzonej młodzieży udało mi się zauważyć: gospodarza spotkania Dyrektora ZSG nr 3 – Krzysztofa Filipiaka, Starostę Powiatu Grodziskiego – Marka Wieżbickiego, Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – Lidię Abramczyk, przedstawicieli policji, straży miejskiej, a wśród opiekunów młodzieży, którzy z młodzieżą byli do południa dnia następnego, - nauczycielkę ZSG nr 1 z Milanówka Iwonę Medykowską i pedagoga z tej szkoły – Marzenę Osiadacz oraz inicjatorkę i  główną „sprawczynię” przystanku – Ewę Zalewską, Pełnomocnika Burmistrza Milanówka ds. Profilaktyki i Uzależnień.

Otwarcia Przystanku Pat dokonał Burmistrz Jerzy Wysockim, później były występy artystyczne Milanowskiej Grupy Pat, wspólny taniec, a po kolacji liczne nocne warsztaty: zumby, hip-hopu, tańca towarzyskiego,  dziennikarskie, plastyczne, teatru ognia, treningu twórczego myślenia, latino, teatralne, wizażu i stylizacji, decoupage, strzelnicze, samoobrony, psychologiczne.

Po śniadaniu, w sobotę, młodzież zaprezentowała swoje umiejętności zdobyte podczas warsztatów. Przystanek zakończyła gala finałowa.

Zdjęcia w Galerii autorstwa: 1-18 Ewa Kubacka, 19-23 Marzena Osiadacz
Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Przystanek PaT w Milanówku