13 listopada b.r. opublikowaliśmy artykuł Gdzie się podziała Milanowska Rada Seniorów? , w którym padło m.in. pytanie: Czy rzeczywiście od marca 2017 r. do dziś Rada Seniorów Miasta Milanówka nie może pochwalić się żadną działalnością, czy choćby inicjatywą i nie odbyło się żadne posiedzenie? 10 dni później (22 listopada) odbyła się IV Sesja Rady Seniorów Miasta Milanówka, toteż uważamy za konieczne podzielić się z czytelnikami informacjami o jej rezultatach.

Głównymi punktami obrad były sprawy personalne ‑ wybór drugiego wiceprzewodniczącego i stałego sekretarza rady oraz sprawozdanie pani Przewodniczącej z działalności Rady w latach 2017 i 2018. Wiceprzewodniczącym został Jan Skajewski, a Sekretarzem Elżbieta Olczak. Sprawozdanie w bardziej rozwiniętej niż nasz artykuł formie opisuje szczątkową aktywność Rady w omawianym okresie. Potem były sprawy różne.

Jako pozytywny sygnał należy odnotować fakt, że w sesji uczestniczyli: Burmistrz Piotr Remiszewski, Sekretarz UM i dwoje radnych: Przewodnicząca RMM  Janina Moława i Hubert Jarek, a Rada Seniorów była niemal w komplecie. W dyskusji radni RM zadeklarowali efektywną współpracę z Radą Seniorów (łącznie ze wsparciem finansowym, co wobec niezaspokojonych dotychczas potrzeb lokalowych i technicznych związanych z administracją i ze stroną internetową RS może budzić optymizm.

Po 10 dniach od zakończenia Sesji trudno sądzić, czy reaktywacja RS rzeczywiście nastąpiła. Chciałem na ten temat „zasięgnąć języka” na spotkaniu z przedstawicielem Rady na dyżurze ‑ do niedawna była informacja o dyżurach w 1. poniedziałek miesiąca o godz. 17 przy ul Spacerowej 4 – ale od kilku dni tej informacji już nie ma.

 

Polub nas na Facebook