fot. Materiały czytelników

W dniu 11 lutego br, redakcja otrzymała od jednego z mieszkańców Milanówka, list z prośbą o interwencję, oraz kilka zdjęć dokumentujących fatalny stan ulicy Brwinowskiej na odcinku od ul. Turczynek do torów kolejki WKD przy przystanku Polesie. Jest szansa, że istniejący od lat problem zostanie wkrótce rozwiązany!

Interwencję podjęliśmy natychmiast. Następnego dnia tj. 12 lutego, rozmawiałam w sprawie ulicy Brwinowskiej z Zastępcą Burmistrza panem Ryszardem Rabanem oraz pracownikami Technicznej Obsługi Miasta. Z  uzyskanych informacji wynika, że rano obaj Panowie razem z przedstawicielem firmy, która będzie remontowała ulicę, byli na ul. Brwinowskiej i ustalili:

  1. Firma, która będzie realizowała inwestycję, w tym tygodniu ma osuszyć ten odcinek ulicy Brwinowskiej,
  2. Kolejnym krokiem będzie udrożnienie istniejącej instalacji odwadniającej (3 studzienki i rura odprowadzająca wodę),
  3. Następnie będzie poprawione usytuowanie studzienek, wyrównanie podłoża, podsypanie piasku i ułożenie płyt.
    Po osuszeniu, firma rozpocznie realizację prac wymienionych w pkt.2, od poniedziałku w przyszłym tygodniu, oczywiście jeżeli nie będzie niekorzystnych zmian pogodowych. Obecnie firma realizuje remont ul Wiatracznej na odcinku tory kolejki WKD – ul. Nadarzyńska.

O uzyskanych informacjach natychmiast poinformowaliśmy mieszkańca.

Stan ulicy Brwinowskiej jest znany redakcji. Ulica Brwinowska ma nawierzchnię asfaltową jedynie na odcinku od ul Królewskiej do ul. Turczynek. Dalej, a więc od ul. Turczynek do ronda przy ul. Kazimierzowskiej jest nieutwardzona. Mamy również kilka zdjęć krytycznego odcinka tej ulicy, zrobionych w różnych okresach poprzedniej kadencji. Wiemy również, że w sprawie stanu ulicy interweniował kilka razy u poprzednich burmistrzów - radny Waldemar Parol. Niestety, równanie ulicy na odcinku Turczynek – tory kolejki WKD oraz wysypywanie żużlem i kamykami spowodowało chwilowe poprawienie stanu nawierzchni, a równocześnie niedrożność systemu odwadniającego (ten fragment ulicy znajduje się w niecce i woda spływa ze znacznie podniesionego fragmentu przy torach WKD). Pozostałe fragmenty ulicy, podobnie jak wszystkie o nawierzchni ziemnej, mają okresy lepsze lub gorsze, ale nie są w tak złym stanie jak wspomniany wyżej odcinek.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Remont Brwinowskiej tuż…tuż