O odwołaniu Rady Nadzorczej  Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. i skierowaniu do MPWiK audytorów już pisaliśmy. Sprawa ma jednak dalszy ciąg i czujemy się w obowiązku informować o tym mieszkańców, skoro nie robi tego pani Burmistrz. A podobno Milanówek jest miastem mieszkańców.

Tak więc udostępniamy Państwu treść PROTESTU, który przygotował Społeczny Komitet Poparcia dla inicjatyw inwestycyjnych MPWiK w Milanówku oraz treść pisma skierowanego do Burmistrz Wiesławy Kwiatkowskiej przez członków odwołanej Rady Nadzorczej.

Jeżeli do tematyki poruszanej w obu pismach dołączy się jeszcze sposób realizowania i odbioru inwestycji SUW na Skraju (sprawa toczy się we wrocławskim sądzie), jak również toczącą się sprawę studni przy ul. Łąkowej – to jest o czym mówić.

Dziwi wobec tego fakt, że tym istotnym sprawom Rada Miasta nie poświęca specjalnego posiedzenia, a zamierza omawiać problem podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji, prawdopodobnie w dniu 27 listopada o godz. 15.00. (na stronie internetowej miasta nie ma jeszcze oficjalnego zawiadomienia). Dziwi ten fakt tym bardziej, że tego dnia, o godz. 18.00, rozpoczyna się spotkanie Burmistrz Wiesławy Kwiatkowskiej z mieszkańcami. Czy o tak ważnych sprawach można mówić i decydować w pośpiechu?

Obawiam się, że w połowie dyskusji pani Burmistrz poderwie się i wyjdzie. Byłam już świadkiem takich sytuacji. Zachęcam jednak Państwa do przyjścia na posiedzenie Komisji. Będą mogli Państwo być świadkami jak wybrani przez nas radni dbają o nasze interesy i interes miasta, podobno MIASTA-OGRODU.

Na zdjęciu  zrobionym w ubiegły piątek widać warunki w jakich ma być realizowana kanalizacja w ul. Kraszewskiego. Ten wykop, w którym widać tzw. kurzawkę znajduje się przy skrzyżowaniu z ul. Kwiatową.

Polub nas na Facebook