Susza nas rusza!

W 2020 roku Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wspólnie z Urzędem Miasta Milanówka rozpoczęło akcję „SUSZA NAS RUSZA!”. Zainicjowany program ma na celu zarówno uświadomienie naszej lokalnej społeczności, ale także pomoc w łagodzeniu zmian klimatu i adaptacji do ich skutków. Umiejętne wykorzystanie deszczówki powinno być nie tylko dobrą praktyką, ale przede wszystkim naszym wspólnym obowiązkiem, który wynika z konieczności przystosowania się do postępujących zmian klimatu.

Prowadzona kampania edukacyjna popularyzuje postawy proekologiczne u Mieszkańców Milanówka w odniesieniu do odzysku i zagospodarowania wody deszczowej. Gromadzenie deszczówki to jeden ze sposobów radzenia sobie z suszą. Hydrolodzy i ekolodzy także już od dłuższego czasu alarmują, że zasoby wody pitnej niebezpiecznie kurczą się z powodu nieustannej i nieodpowiedzialnej degradacji wód powierzchniowych i podziemnych. Jeżeli nic się nie zmieni w tym zakresie i nie zaczniemy oszczędzać wody, to przyszłe pokolenia mogą mieć naprawdę poważny problem z dostępem do wody pitnej. Woda dostarczana do polskich domów musi spełniać określone wymagania odnośnie jakości. Ta, której używamy do picia, wykorzystywana jest również do innych celów gospodarczych, takich jak podlewanie ogrodów, mycie samochodów czy pranie, gdzie tak wysoka jakość wody nie jest konieczna. W sytuacjach, gdzie nie jest wymagana jakość wody pitnej, rozsądne wydaje się więc wykorzystanie wody deszczowej, którą można zebrać z powierzchni dachów i tarasów. Podczas dziesięciominutowego deszczu z dachu o powierzchni 120 m można zebrać ok. 180 l wody. To mniej więcej tyle, ile trzeba do uprania sześciu "wsadów" w pralce lub trzykrotnego umycia samochodu. Wykorzystanie deszczówki w domu pozwala ograniczyć zużycie wody pitnej o około 80 l, czyli niemal połowę dziennego zużycia, szacowanego na 200 l, w skali roku to oszczędność 30 m3. Zaletą wykorzystania wody deszczowej jest jej pozytywny wpływ na rośliny ogrodowe i doniczkowe. Woda deszczowa jako roztwór słabych kwasów ma niskie pH - dzięki czemu świetnie nadaje się podlewania wszystkich roślin, również tych kwasolubnych.

Pierwszym działaniem w ramach powyższego programu było ogłoszenie konkursu, w którym Mieszkańcy prezentowali swoje ogrody oraz sposoby racjonalnego gospodarowania wodą we własnych gospodarstwach domowych. Mieszkańcy Milanówka pokazali swoje zaangażowanie i troskę o środowisko naturalne. Konkurs okazał się dużym powodzeniem. Wszystkie konkursowe zdjęcia i opisy sposobów racjonalnego gospodarowania wodą świadczą o wysokiej świadomości ekologicznej. Nagrodą w konkursie były zbiorniki do zbierania wody opadowej. W sumie zostało rozdanych 100 zbiorników na deszczówkę.

Kolejnym działaniem w ramach akcji „SUSZA NAS RUSZA!” jest zaprezentowanie Mieszkańcom Milanówka projektu budowy ogrodów deszczowych, które sprawią, że więcej wód deszczowych zostanie zatrzymanych na działkach. Ogrody deszczowe są także naturalnym sposobem usuwania zanieczyszczeń ze spływających wód opadowych. Rośliny hydrofitowe, które tworzą ogrody deszczowe, przechwytują i zatrzymują szkodliwe substancje w kłączach lub korzeniach oczyszczając wodę. Budowa ogrodów deszczowych wspomaga również zachowanie bioróżnorodności w mieście. Ogrody deszczowe oprócz korzyści ekologicznych mają również walor dekoracyjny. Projekt zakłada budowę trzech obiektów: podziemnego zbiornika retencyjnego na wodę opadową z systemem pompowym, złoża roślinnego (oczka wodnego) do gromadzenia nadmiaru deszczówki ze zbiornika wraz z nasadzeniami roślinności wodnolubnej oraz kompostownika wykonanego z drewna, którego ściany obsadzone zostaną roślinnością, celem wkomponowania go w otoczenie ogrodu. W ramach programu planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków norweskich i EOG na poziomie 85%.

Nowe prawo wodne zmieniło definicję wód opadowych i roztopowych - woda deszczowa to już nie ściek, ale wspólne dobro… i do tego darmowe!

 

Polub nas na Facebook