Podczas sesji Rady Miasta, w poniedziałek 21 stycznia br., radni głosowali nad budżetem miasta Milanówka. Wcześniej budżet był omawiany na posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta w dniu 3 stycznia. Budżet po poprawkach przedstawiła skarbnik Bożena Sehn. Odczytano również opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej (pozytywną) i przedstawiono opinię stałych komisji Rady.

Jak powiedziała skarbnik Bożena Sehn wpływy do budżetu z PIT-ów mogą być w tym roku mniejsze (informacja z pisma Ministra Finansów). Poza tym miasto jest zadłużone – dług na początek roku wynosi 23 793 422 zł i jest niższy od pierwotnie zakładanego (25 043 487 zł), gdyż z powodu niewybuchów nie można było zrealizować prac odwodnieniowych przewidzianych do wykonania w 2018 r, które miały być sfinansowane pożyczką (1 250 065 zł). Poza tym część środków finansowych należy rezerwować pod przedsięwzięcia, na które umowy podpisano w ubiegłej kadencji. Wśród tych przedsięwzięć jest 9 projektów finansowanych częściowo środkami zewnętrznymi.

Przyjęty przez radnych budżet zakłada:

Dochód – 84 603 697 zł, Wydatki – 88 703 763 zł,   Deficyt – 4 100 066 zł. Deficyt będzie pokryty przychodem z pożyczek i kredytów w wysokości 8 707 533 zł. Przychód z pożyczek i kredytów będzie przeznaczony również na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 4 607 468 zł. Na obsługę długu (odsetki) wydamy w tym roku 660 752 zł.

Na zadania majątkowe wydamy 14 041 863 zł, w tym na 2 największe pozycje: budowę i przebudowę wraz z uzbrojeniem  6 ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Długiej – 5 245 000 zł, zaś na odwodnienie ulic: Kasztanowej, Dembowskiej, Wysokiej, Staszica, Wysockiego, Łącznej, Nowowiejskiej, Książenickiej, Królewskiej (zgodnie z umową z województwem mazowieckim) - 4 500 065 zł.

Ponadto radni przeznaczyli z rezerwy ogólnej w wysokości 364 500 zł, kwotę 30 000 zł na analizę rozwiązań komunikacyjnych, mających poprawić ruch samochodowy na 5 skrzyżowaniach (a nie jak pierwotnie zakładano 4) : Dębowa/Smoleńskiego, Piłsudskiego/Dębowa, Smoleńskiego/Kościelna, Kościelna/Jadwigi, Kościelna/Piasta/Kościuszki (jako wkład rzeczowy dla starostwa).

Polub nas na Facebook