Milanowskiej brudnej kampanii wyborczej ciąg dalszy. Od dwóch dni dochodzą do nas, i to od wielu czytelników, bardzo niepokojące informacje dotyczące Pana Piotra Remiszewskiego i jego planów na przyszłość dotyczących Milanówka. Informacje te najdelikatniej mówiąc mocno rozmijają się z tymi prezentowanymi do tej pory przez Komitet. Co znamienne podczas ciszy wyborczej zniszczone zostały plakaty wyborcze KWW Piotra Remiszewskiego, a tymczasem zastanawiając się komu może zależeć na rozpowszechnianiu tych plotek, postanowiliśmy zweryfikować je u kandydata.

W odpowiedzi na nasze pytanie Pan Piotr Remiszewski przesłał nam oświadczenie, które zamieszczamy poniżej:

Szanowni Państwo,

wobec nasilającej się kampanii oszczerstw i pomówień pod moim adresem, zmuszony jestem do wydania oświadczenia.

Nieprawdziwe są insynuacje jakobym należał lub był ukrytym sympatykiem jednej z partii politycznych. Ja oraz członkowie mojego Komitetu, jesteśmy grupą osób niezależnych, niepowiązanych politycznie. Mając „czystą kartę”, tj. nie będąc uzależnionymi od jakiejkolwiek partii ani wpieranymi przez lobby finansowe, oczekujemy od każdego, kto pełni lub będzie pełnił funkcje publiczne, traktowania, którego podstawą będzie prawo i merytoryka, a nie wzajemny układ.

Nieprawdziwe są informacje sugerujące, że ja jestem powiązany z grupami miejscowych deweloperów.

Nie jest prawdą, że jestem buddystą lub baptystą oraz, że noszę się z zamiarem sprowadzenia do Milanówka uchodźców (islamistów). Osobiście jestem przekonany, że należy szanować każdego człowieka bez względu na narodowość i religię. Uważam tolerancję i otwartość za wartości definiujące polską tożsamość, które przez wieki wpisywały się w naszą wyjątkową historię i kulturę.

W obiegu publicznym pojawiła się informacja, że jestem osobą bez doświadczenia w zarządzaniu. Jeśli tak jest proponuję, aby publicznie osoby rozprzestrzeniające ten rzekomy problem  wskazały źródło pochodzenia tej informacji. Nasz Program Wyborczy uwiarygadnia nas jako zespół profesjonalistów tworzących jedyny komitet, który swój program oparł na diagnozie na podstawie, której zostały opracowane pomysły na długofalowy rozwój miasta.

Za nikczemne uważam rozpowszechnianie informacji, że powodem mojego startu w wyborach samorządowych na stanowisko burmistrza są problemy finansowe. Po objęciu funkcji burmistrza przedstawię Państwu, zgodnie z wymogami prawa, swoje oświadczenie majątkowe. Dodam, że w przeciwieństwie od praktyk stosowanych przez inne osoby, nie zamierzam przepisywać majątku na osoby trzecie, w tym członków rodziny, w obawie przed jego utratą w przypadku niewłaściwie podejmowanych decyzji.

Jeżeli, któraś z osób, rozpowszechniających powyższe plotki ma jakiekolwiek dowody świadczące o ich prawdziwości proponuję, a wręcz nalegam, aby je upublicznić. Odwagą jest publiczne mówienie o problemach oraz wątpliwościach i to należy uszanować oraz docenić. Skryte rozsiewanie plotek świadczy jedynie o złych zamiarach i upadku człowieczeństwa.

Moja kandydatura w sposób oczywisty budzi niepokój tych, co dorabiają się lub wręcz żyją na koszt Miasta.

Z wyrazami szacunku

Piotr Remiszewski

Niezależny kandydat na stanowisko Burmistrza Miasta Milanówka

Polub nas na Facebook