Dość często pomiary zanieczyszczenia powietrza wykazywane przez stacje zainstalowane w 3 różnych punktach Milanówka, wykazują bardzo złą jakość powietrza. Ostatni dzień z trującym powietrzem mieliśmy 7 lutego br. Co zamierzają z tym robić nasze władze samorządowe? Niestety, niewiele. Dla nich ważniejszy jest projekt zagospodarowania terenu przed budynkiem Urzędu Miasta, oczywiście z fontanną i kolejny projekt na zagospodarowanie terenu dawnego kąpieliska. I tak rozchodzą się  nasze pieniądze, a nieświadomym mieszkańcom wydaje się, że mieszkają w Mieście Ogrodzie.

Dane Ministerstwa Środowiska jednoznacznie wskazują, że indywidualne ogrzewanie budynków mieszkalnych, a przecież tych w Milanówku mamy większość,  odpowiada za 40 proc. emisji pyłu zawieszonego PM10 oraz 78 proc. emisji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, w tym rakotwórczego benzo(a)pirenu. Smog to niebezpieczeństwo głównie dla małych dzieci, osób starszych oraz osób z chorobami układu oddechowego i krążenia. Najgorsze są pyły PM2,5 i PM10. Smog przyczynia się do takich chorób jak astma, alergia, POHP, a także powoduje obniżenie odporności. Póki nasze władze samorządowe nie zaczną dostrzegać tego problemu – sugeruję przede wszystkim opiekunom małych dzieci, by przed wyjściem na spacer weszły na stronę http://www.slo5.edu.pl/monitoring/meteo-1-fiderkiewicza.htm i sprawdziły jakość powietrza. Gdy wykres informuje nas o bardzo złej jakości powietrza, warto założyć odpowiednią maskę.

Jak można ograniczyć szkodliwą emisję? Najbardziej skuteczne są działania, których celem jest termomodernizacja budynków powodująca zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, a więc i zmniejszenie spalania oraz wymiana źródeł ciepła na bardziej efektywne (wymiana pieców węglowych na gazowe nowej generacji lub starych gazowych na nowe o znacznie lepszej sprawności. Oczywiście potrzebna jest jeszcze edukacja i informacja o możliwościach uzyskania dofinansowania. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2015 r uruchomił  Program Ryś. Informacje o programie znajdują się na stronie http://www.ekologia.pl/dom-i-ogrod/energia-dla-domu/termomodernizacja-budynkow-jak-uzyskac-dofinansowanie,18115,1.html. Czy Urząd Miasta poinformował mieszkańców o tej możliwości pozyskania dotacji na termomodernizację? Może się mylę, ale nie przypominam sobie takiej informacji.

O szansie na otrzymanie dotacji na wymianę źródeł ciepła nie poinformowano również mieszkańców na początku ubiegłego roku. Urzędnicy obudzili się jak środki zostały wyczerpane i zbieranie wniosków zakończone. Pisałam o tym w artykule Zawrotna prędkość milanowskich urzędników. O pozyskanie środków zewnętrznych z innych programów Urząd nie starał się. Po artykule zebrano od mieszkańców 92 wnioski na dotacje do wymiany pieców, potem dopiero w połowie roku przyjęto uchwałę z nieprecyzyjnym regulaminem przyznawania dotacji ze środków pochodzących z budżetu miasta. Mieszkańcy, którzy byli zainteresowani otrzymaniem dotacji na ten cel,  mieli obowiązek złożyć wnioski. O tamtych 92 wnioskach zapomniano.

Z informacji, którą przekazała Gazecie „Obiektywna” pani Emilia Misiak Kierownik Referatu Ochrony Środowiska wynika, że w budżecie (2017) na dotację celową zostało zabezpieczone 215 000 zł. W ramach prowadzonego naboru do Urzędu Miasta Milanówka wpłynęło 80 wniosków. …Zgodnie z regulaminem w pierwszej kolejności były rozpatrywane wnioski dotyczące wymiany pieców węglowych, które złożono w terminie. Dofinansowanie objęło 45 wnioskodawców. Na kolejne pytanie uzyskaliśmy następującą informację: Dotacja objęła 35 wniosków na wymianę starych pieców węglowych na gaz oraz 8 wniosków dotyczyło wymiany starego pieca gazowego na nowy piec gazowy. Uchwała o dotacji celowej weszła w życie w sierpniu, wówczas mogliśmy ogłosić nabór wniosków, który trwał od 16 – 31 sierpnia 2017 r. Po zamknięciu naboru, wnioski były sprawdzane, odbywały się oględziny nieruchomości, celem sprawdzenie czy dane przedstawione we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i dopiero wówczas była podpisywana umowa z Beneficjentem.  Na pytanie - jakie działania w kierunku zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza (walka ze Smogiem) ma zamiar podjąć UM w przyszłym roku (2018) i latach kolejnych oraz jakie środki planuje na ten cel przeznaczyć? Otrzymaliśmy następującą odpowiedź - W przyszłym roku a także kolejnych latach będziemy podejmować działania w celu zmniejszenia niskiej emisji poprzez udzielanie dotacji celowych do wymiany starego ogrzewania na nowe (wyłącznie na paliwa stałe). W projekcie budżetu na 2018 została zabezpieczona kwota 50 000 zł. .. co nie oznacza, że jest to kwota ostateczna. W tym roku również po weryfikacji wniosków zwiększono środki na ten cel. Analizując kwoty wypłacone mieszkańcom (jeszcze nie wszystkie wprowadzono do rejestru umów) wydaje się, iż z kwoty 215 000 zł mogło pozostać około 20% tj. ok. 43 000 zł. Jest to oczywiście szacunek. Mam nadzieję, że na najbliższej Komisji Praworządności dowiemy się jaka jest to kwota oraz na co będzie przeznaczona. 

Mieszkańcy, którzy telefonowali do redakcji wyrażali swoje oburzenie spowodowane faktem, że w aktualnościach na stronie internetowej Urzędu Miasta nie podano, komu przydzielono dotacje (nie wszyscy mają umiejętność wyszukiwania informacji zakamuflowanych np. w rejestrze umów). Ci co do nich dotarli twierdzili, że widocznie magistraccy urzędnicy nie mieli odwagi tego opublikować i podać jakie piece wymieniono na jakie, bo ujawniono by, że nasi włodarze potrzebowali dotacji do zmiany świadomości. To tylko najbardziej delikatne wypowiedzi. Innych nie będziemy tu przytaczać. Niektórzy zadawali nam pytanie, kiedy ten cyrk się skończy? Nie zgadzaliśmy się z określeniem cyrk, uważając, że pracownicy cyrku mogliby się czuć dotknięci i słusznie. Nas również zastanawia np. w jaki sposób wybrano tych 8 wniosków do wymiany pieca gazowego na gazowy i dlaczego w sytuacji, gdy nie przydzielono dotacji dla prawie 40 wniosków złożonych przez mieszkańców, w budżecie 2018 r przeznaczono na ten cel tylko 50 000 zł. Rozumiemy, że urzędnicy zaspokoili swoje potrzeby i potrzeby mieszkańców ich nie interesują, ale warto by zastanowili się nad tym nasi radni. Warto by jeszcze raz przeczytali uchwałę z regulaminem i zastanowili się nad poprawą tego bubla tym bardziej, że magistraccy urzędnicy nie tak dawno zbierali informację, którzy mieszkańcy są zainteresowani otrzymaniem dotacji na wymianę pieca. A kiedy to się skończy? Mamy nadzieję, że w listopadzie, ale przecież zależy to od mieszkańców i ich wyborów.

Na zakończenie, chcąc uzupełnić lukę wynikającą z braku  jawności działania naszego magistratu, podaję  listę adresów osób, którym przyznano dotacje. Listę otrzymałam z Urzędu Miasta.

Poniżej lista Beneficjentów, którym przyznano dotację:

 1. ul. Polna 9B – stary piec węglowy na nowy piec gazowy;
 2. ul. Lipowa 18 - stary piec węglowy na nowy piec gazowy;
 3. ul. Okólna 3A m. 1 - stary piec węglowy na nowy piec gazowy;
 4. ul. Wiatraczna 12A - stary piec węglowy na nowy piec gazowy;
 5. ul. Zachodnia 16 - stary piec węglowy na nowy piec gazowy;
 6. ul. Królowej Jadwigi 15 m. 4 – stare piece kaflowe na nowy piec gazowy;
 7. ul. Jasna 20A - stary piec węglowy na nowy piec gazowy;
 8. ul. Łąkowa 29A - stary piec węglowy na nowy piec gazowy;
 9. ul. Wojska Polskiego 115 - stary piec węglowy na nowy piec gazowy;
 10. ul. Polna 9A - stary piec węglowy na nowy piec gazowy;
 11. ul. Wąska 2A - stary piec węglowy na nowy piec gazowy;
 12. ul. Krzywa 4A m. 2 - stary piec węglowy i kaflowy na nowy piec gazowy;
 13. ul. Łąkowa 85 - stary piec węglowy na nowy piec gazowy;
 14. ul. Wylot 3 - stary piec węglowy na nowy piec gazowy;
 15. ul. Jasna 18A - stary piec węglowy na nowy piec gazowy;
 16. ul. Książenicka 18 - stary piec węglowy na nowy piec gazowy;
 17. ul. Warszawska 40A m. 1 - stary piec węglowy na nowy piec gazowy;
 18. ul. Inżynierska 13/15 m. 9 - stary piec kaflowy na nowy piec gazowy;
 19. ul. Gospodarska 17B - stary piec węglowy i stary gazowy na nowy piec gazowy;
 20. ul. Długa 1 - stary piec węglowy i stary gazowy na nowy piec gazowy;
 21. ul. Cicha 23A - stary piec węglowy i stary gazowy na nowy piec gazowy;
 22. ul. Królewska 81 - stary piec węglowy i stary gazowy na nowy piec gazowy;
 23. ul. Grudowska 58 - stary piec węglowy i stary gazowy na nowy piec gazowy;
 24. ul. Podleśna 56 - stary piec węglowy i stary gazowy na nowy piec gazowy;
 25. ul. Graniczna 17B - stary piec węglowy i stary gazowy na nowy piec gazowy;
 26. ul. Rzeczna 2 - stary piec węglowy i stary gazowy na nowy piec gazowy;
 27. ul. Letnicza 12 - stary piec węglowy i stary gazowy na nowy piec gazowy;
 28. ul. Załamana 10 - stary piec węglowy i stary gazowy na nowy piec gazowy;
 29. ul. Wiśniowa 3 - stary piec węglowy i stary gazowy na nowy piec gazowy;
 30. ul. Wiatraczna 43 - stary gazowy na nowy piec gazowy;
 31. ul. Żabie Oczko 12 – stary piec gazowy na nowy piec gazowy;
 32. ul. Słowackiego 1A - stary gazowy na nowy piec gazowy;
 33. ul. Kasprowicza 16 – stary piec gazowy na nowy piec gazowy;
 34. ul. Nadarzyńska 16 - stary piec węglowy na nowy piec gazowy;
 35. ul. Gospodarska 84 - stary piec węglowy i stary gazowy na nowy piec gazowy;
 36. ul. Skośna 17 - stary piec węglowy i stary gazowy na nowy piec gazowy;
 37. ul. Falęcka 12 - stary piec węglowy na nowy piec gazowy;
 38. ul. Szkolna 20 - stary gazowy na nowy piec gazowy;
 39. ul. Zachodnia 5 - stary piec węglowy i stary gazowy na nowy piec gazowy;
 40. ul. Fiderkiewicza 15 - stary gazowy i piec węglowy na nowy piec gazowy;
 41. ul. Olszowa 16 - stary gazowy na nowy piec gazowy;
 42. ul. Lipowa 12 - stary gazowy na nowy piec gazowy.
Polub nas na Facebook