Weź udział w tworzeniu nowego Studium dla Milanówka

Zapraszamy Mieszkańców Milanówka do współtworzenia nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Studium jest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy i dotyczy najważniejszych kwestii realizowanych w przestrzeni miasta: gospodarki nieruchomościami, problematyki obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, gospodarki mieszkaniowej, problematyki rewitalizacji, rozwiązań komunikacyjnych i wielu innych. Studium można określić mianem „konstytucji przestrzennej miasta”. W praktyce jednak szczegółowe ustalenie polityki przestrzennej miasta następuje w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Niezwykle istotne jest aktywne uczestnictwo mieszkańców Milanówka w procedurze sporządzania Studium, dlatego też umożliwiając wspólne decydowanie o ważnych sprawach w mieście, już teraz zachęcamy do wzięcia udziału w dwuetapowych konsultacjach:

ANKIETA

19, 20 i 22 marca 2016 r. na ulicach Milanówka, w najczęściej uczęszczanych miejscach, pojawią się ankieterzy, aby przeprowadzić z mieszkańcami Milanówka ankietę dotyczącą najbardziej istotnych zagadnień, związanych z planowaniem przestrzennym. Ankieta będzie również dostępna on-line oraz w wyznaczonych punktach do 7 maja br.

WARSZTATY

27 kwietnia br. o godz. 14:00 i 7 maja br. o godz. 12:00 zapraszamy mieszkańców do hali sportowej w Zespole Szkół Gminnych nr 3 (ul. Żabie Oczko 1) do wspólnego zapoznania się z problematyką tworzenia dokumentów planistycznych, zasad procedury planistycznej i w ogóle urbanizacji, a przede wszystkim do wspólnego projektowania dokumentu Studium, uwzględniającego nasze potrzeby. Uczestnikom warsztatów zapewniamy miłą atmosferę, poczęstunek oraz drobny podarunek. Zapisy na warsztaty: Zespół ds. Komunikacji Społecznej, tel. 22 758 30 61 wew. 224 lub e-mail: promocja@milanowek.pl

PODSUMOWANIE

W drugiej połowie maja br. planowane jest spotkanie, na którym przedstawione zostaną zebrane informacje. Staną się one wstępem do opracowania właściwego projektu Studium.

Polub nas na Facebook