Sesje Rady Miasta Milanówka od dawna przypominają thriller, na którego zakończenie czekamy z niepewnością. Podobnie było podczas ostatniej sesji, kiedy radni udzielili Burmistrzowi Milanówka Piotrowi Remiszewskiemu wotum zaufania.

W czasie kilkugodzinnej sesji w pierwszej kolejności radni dyskutowali nad Raportem o stanie gminy. Ten liczący blisko 200 stron dokument zawiera szerokie omówienie stanu miasta. Pierwsza część dotyczy realizacji budżetu Milanówka z uwzględnieniem pozyskanych funduszy zewnętrznych. W kolejnej części Raportu zaprezentowane zostały działania władz, a przede wszystkim realizacje strategii, planów i programów. Najwięcej z nich dotyczyło pomocy społecznej i ochrony środowiska. Kolejna cześć raportu to analiza kluczowych obszarów działalności gminy w tym przede wszystkim stan mienia komunalnego oraz edukacji. Sporo miejsca poświęcono na opis działań z zakresu kultury, sportu, edukacji i bezpieczeństwa.
Po prezentacji raportu nastąpiła trwająca blisko 4 godziny pełna emocji dyskusja, po której radni przeszli do głosowania. Ze względu na prowadzenie sesji on-line okazało się ono nie takie proste, gdyż zakończyło się wynikiem 7 głosów za i 7 głosów przeciw. Z przyczyn technicznych nie można było połączyć się z radną Bożeną Osiadacz. Problem ten okazała się powodem kolejnej dyskusji, która doprowadziła do reasumpcji głosowania i zakończyła ostatecznym udzieleniem wotum Piotrowi Remiszewskiemu 8 głosami za.

Tuż po otrzymanym wotum zaufania Burmistrz Piotr Remiszewski podziękował radnym, którzy pozytywnie ocenili kierunek rozwoju Milanówka, a także wszystkim pracownikom Urzędu Miasta i podległych jednostek organizacyjnych za wkład w realizację – wykonania budżetu miasta w 2019 r.


Ten, jak i wiele ciekawych artykułów dostępny będzie w numerze 13 naszej papierowej gazety!

W numerze między innymi:

  • Znamy raport z konsultacji
  • Mała retencja - Dobre praktyki w Podkowie Leśnej
  • Umowa na budowę obwodnicy podpisana!
  • Wotum z przygodami
  • Trwają Otwarte Ogrody,
  • Cała Polska czyta Słowackiego
  • Szpital inwestuje w sprzęt
  • Ludzie, zakładajmy chóry
  • Historia dworu w Kłudzienku
Polub nas na Facebook