Wszystkie drogi muszą być przejezdne!

Wszystkie drogi muszą być przejezdne - to cel, który przyświeca działaniom podejmowanym przez Urząd Miasta w Milanówku. O stanie nawierzchni milanowskich dróg z Ryszardem Rabanem Zastępcą Burmistrza Milanówka, rozmawia Ewa Kubacka.

Ewa Kubacka: Panie Burmistrzu, ostatnio w komentarzach pod naszymi artykułami pojawiły się wpisy mieszkańców, którzy narzekają na nawierzchnię milanowskich dróg, wymieniając głównie ulice z południowej części miasta. Przejechałam tymi ulicami. Trudno mieszkańcom nie przyznać racji. Mieszkańcy są przekonani, że południowa część miasta to w dalszym ciągu Milanówek B.

Ryszard Raban: W Milanówku wiele ulic ma nawierzchnię w fatalnym stanie. Są to zaniedbania z kilku kadencji. Wiele ulic ma nawierzchnię gruntową i to zarówno po południowej jak i północnej stronie miasta. Niestety, przy obecnych warunkach pogodowych, do momentu obeschnięcia gruntu - nie możemy przystąpić do naprawy ich nawierzchni. Nie mogę się jednak zgodzić, że południowa część miasta to Milanówek B. Z oceny stanu dróg wykonywanej corocznie przez zewnętrzną firmę wynika, że najgorszy stan dróg jest w centrum miasta, szczególnie na drogach, które mają nawierzchnię z trylinki.

EK: Biorąc pod uwagę wyniki tej oceny, nasuwa się pytanie – co Urząd Miasta zamierza w związku z tym zrobić?

R.R: To oczywiście zależy od funduszy, którymi będziemy na ten cel dysponowali. Póki co budżet przeznaczony na drogi pozwala tylko na budowę ulic: Herberta w 70% dofinansowanej ze środków zewnętrznych oraz końcowej części ulicy Kochanowskiego. Niestety, również możliwości remontu dróg zostały znacznie ograniczone przez zmniejszenie przez Radę Miasta kwoty na to przeznaczonej, z kwoty 1,5 mln zł do kwoty 0,5 mln zł. Uważamy jednak, że nawet te ograniczone środki w pierwszej kolejności powinny być wykorzystane na poprawienie nawierzchni dróg tam, gdzie ruch jest największy, a więc w ciągach handlowych, w okolicach szkół, przedszkoli, przychodni, kościołów. Zamierzamy wystąpić do Rady Miasta z wnioskiem o powrót do poprzedniej kwoty na remont dróg. Mamy do czynienia z dziwną sytuacją, w której my chętnie podejmujemy się remontu dróg, mieszkańcy tych prac oczekują, a Rada Miasta zabiera pieniądze. Błędne koło.

E.K. Jaką technologię zamierzają Państwo zastosować? Mam nadzieję, że w przypadku dróg gruntowych nie będzie to równanie i zasypywanie gresem dołków, których nie dało się wyrównać.

R.R. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zakupił dodatkowy sprzęt, umożliwiający profesjonalne utrzymanie dróg. Drogi o nawierzchni gruntowej będą nadal równane, ale zapadliny będą wypełniane stabilizowanym gresem. Zamierzamy także stosować nowe technologie. Na drogach gruntowych istnieje możliwość zapewnienia twardej, równej nawierzchni poprzez wymieszanie nawierzchni gruntowej (gleba zawierająca glinę) z wapnem gaszonym, pozostawienie po wymieszaniu na kilka godzin, a następnie wyprofilowanie. Stabilizuje się samo. Jest to tania metoda, już praktykowana. W przypadku dróg pokrytych trylinką rozważamy poprawienie nawierzchni poprzez nałożenie dwóch warstw: warstwy wyrównującej plus siatki stalowej, na którą jest położona warstwa asfaltu. Obecnie jesteśmy na etapie zapytań cenowych. Myślimy także o pieszych. Planujemy również remonty chodników.

E.K. Na zakończenie proszę o informację, jakie inwestycje drogowe zostały zakończone w ubiegłym roku i jakie mają być zrealizowane w roku bieżącym.

R.R. W ubiegłym roku zrealizowano 11 inwestycji drogowych: Lipową, Długą, Wierzbową, Jesionową, ponadto wraz z odwodnieniem, niedrożnym od kilku lat, wyremontowano Brwinowską na odcinku od torów WKD do Konopnickiej oraz Wiatraczną, końcówkę Wojska Polskiego, Warszawską, Owczarską, Konopnickiej, Sobieskiego i rozpoczęto przebudowę ul. Herberta. W 2020 r. kontynuowana jest budowa ul. Kochanowskiego i realizowana jest kompleksowa przebudowa ul. Herberta (przy udziale środków zewnętrznych). Ponadto będzie wykonany projekt ulicy Spółdzielczej, zaś przeprojektowane zostaną ulice: Spacerowa, Parkowa i Grodeckiego.

E.K. Dziękuję za poświęcony czas i przekazane informacje.


Pelna treść artykułu dostępna będzie już od środy, 11 marca br., w numerze 2 naszej papierowej gazety!

W numerze między innymi:

  • Dostała panele, wycięli jej drzewa - Kulisy projektu fotowoltaicznego MPWiK
  • Wywiad z Burmistrzem Grzegorzem Benedykcińskim
  • Podsumowanie Grodziskich Splotów
  • Wiosna ludów - czyli kilka słów o lokalnych referendach
  • Jak zabezpieczyć się przed Koronawirusem
  • Luiza Złotkowska kończy karierę
  • Podsumowanie konsultacji SSL CPK
Polub nas na Facebook