Zagrożenia związane z niewłaściwym używaniem internetu oraz konsekwencje cyberprzemocy były tematem spotkań policyjnego profilaktyka z uczniami klas VI Zespołu Szkół Gminnych Nr 1 w Milanówku. Podczas rozmów z młodzieżą funkcjonariusz omówił przykłady negatywnych zachowań młodych ludzi w sieci. Szczególną uwagę zwracał na sposoby unikania i zapobiegania zagrożeniom, jakie niesie ze sobą przemoc psychiczna wobec rówieśników.

Wczoraj w ramach działań profilaktycznych w milanowskim Zespole Szkół Gminnych Nr 1  odbyły się spotkania policjanta z grodziskiej komendy z uczniami trzech klas VI. Policyjne prelekcje dla młodzieży dotyczyły zagrożeń związanych z niewłaściwym używaniem  internetu oraz konsekwencji cyberprzemocy. Z prezentowanego podczas spotkań filmu, uczniowie dowiedzieli się jakie sytuacje i zachowania mogą prowadzić do przemocy psychicznej i krzywdzenia rówieśników. Policyjny profilaktyk zachęcał uczestników do nawiązywania pozytywnych relacji w czasie realnych spotkań w szkole i poza nią, a nie uciekania w świat wirtualny, który często jest zniekształcony.  

Zwiększanie świadomości młodych ludzi na temat niebezpieczeństw wynikających z cyberprzemocy  jest ważnym elementem policyjnej profilaktyki. Mamy nadzieję, że ostrzeżenia w tym zakresie spowodują refleksję uczniów podczas każdego działania w sieci.

Polub nas na Facebook