Redakcja otrzymała wiele telefonów od zdenerwowanych i rozgoryczonych mieszkańców Milanówka. A co tak zdenerwowało mieszkańców? Odpowiadamy - zamieszczenie przez Urząd Miasta, w aktualnościach na stronie internetowej, informacji o naborze przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) wniosków na dofinansowanie wymiany pieców, jeden dzień po tym jak WFOŚiGW zamieścił informację o zamknięciu naboru. Proszono nas o wyjaśnienie tej skandalicznej sytuacji.

A oto co udało nam się ustalić:

  1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przedstawił na swojej stronie internetowej w dniu 5 stycznia br. „Ofertę programową na 2017” i zaprosił do korzystania ze środków finansowych na realizację różnorodnych działań prośrodowiskowych w ramach 20 programów i 1 konkursu.” Wśród wymienionych programów znalazł się również program: „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłów” wraz z informacją, że nabór wniosków do wszystkich programów rozpoczyna się 9 stycznia br.
  2. W dniu 1 lutego, na stronie internetowej WFOŚiGW zamieszczono następującą wiadomość: Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 31.01.2017r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie, z powodu wyczerpania alokacji, z dniem 10.02.2017 r. godzina 15.30, w ramach Programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”.
  3. Urząd Miasta Milanówka informację o naborze wniosków zamieścił w dwóch miejscach: w aktualnościach na stronie internetowej  dopiero w dniu 2. lutego br. http://www.milanowek.pl/aktualnosci.id_3569.back_6  i w Biuletynie Miasta Milanówka dostarczanym na początku lutego. Tak więc obie informacje dotarły do mieszkańców wówczas, kiedy praktycznie nie było już szansy na  złożenie wniosków do programu WFOŚiGW. Z dużym opóźnieniem, bo dopiero w dniu 6. lutego w aktualnościach  na stronie internetowej UM pojawiła się informacja o przerwaniu naboru przez WFOŚiGW. http://www.milanowek.pl/aktualnosci.id_3574.back_5
  4. Na pytanie - kiedy i w jakiej formie Urząd Miasta otrzymał informację o możliwości dofinansowania wymiany pieców?, które skierowaliśmy do UM - otrzymaliśmy następującą odpowiedź: „Informację o naborze wniosków na dotację do wymiany pieców Urząd Miasta powziął ze strony WFOŚiGW w Warszawie, na początku stycznia br. kiedy pojawiły się informacje o programach dla beneficjentów. Szczegółowe informacje Urząd Miasta uzyskał na spotkaniu organizowanym przez Wojewódzki Fundusz w  dniu 26 stycznia 2017 r., i wtedy zapadła decyzja o przystąpieniu do programu i ubiegania się o środki na wymianę pieców  w naszej gminie.”

Pozostają pytania:

  1. Dlaczego inne urzędy mogły podjąć decyzje wcześniej i złożyły tyle wniosków przed 31 stycznia, że WFOŚiGW w dniu 31 stycznia podjął decyzję o zamknięciu naboru w dniu 10. lutego, a Urząd Milanówka czekał z decyzją tak długo? Przecież ewentualne wątpliwości można było wyjaśnić wcześniej i nie czekać na spotkanie, które było jednym z cyklicznych spotkań organizowanych przez WFOŚiGW, a jego tematem nie był ten program.
  2. W jaki sposób i w jakim terminie UM zamierza wywiązać się z obietnicy zawartej w informacji o zakończeniu naboru wniosków przez WFOŚiGW? - W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców wymianą pieców, Gmina Milanówek kontynuuje zbieranie zgłoszeń od osób zainteresowanych do dnia 15 lutego br. Poszukujemy innych rozwiązań, które umożliwią Mieszkańcom uzyskanie dofinansowania na wymianę pieców.

Mamy nadzieję, że w najbliższym numerze Biuletynu Miasta Milanówka mieszkańcy uzyskają wyczerpującą odpowiedź na te pytania, a także informację jakie działania służące ochronie powietrza UM podjął i z jakim efektem oraz jakie działania planuje w najbliższej przyszłości.

Od kilku lat wiemy o kontrolach prowadzonych przez Straż Miejską, w celu wyeliminowania spalania śmieci w piecach grzewczych i paleniskach domowych. Niestety, ani w Biuletynie, ani na stronie internetowej UM nie zauważyliśmy żadnych raportów z przeprowadzonych kontroli. Zwróciliśmy się więc do Straży Miejskiej z prośbą o przekazanie nam takich raportów. Udostępnimy je Czytelnikom Obiektywnej natychmiast po ich otrzymaniu, podobnie jak informację ile wniosków o dotacje na wymianę pieców złożyli mieszkańcy Milanówka, po otrzymaniu tej informacji z UM.

A jutro poinformujemy Państwa o ciekawej inicjatywie Społecznego Liceum.

Polub nas na Facebook