Piastów to kolejne miasto, które ma już opracowany plan budżetu na 2022 r. Zgodnie z nim na inwestycje w tym roku przeznaczy się ponad 15 milionów złotych, a wśród nich znajdziemy zarówno realizację nowych zadań, jak i kontynuację tych już rozpoczętych.

Dochody budżetu miasta zaplanowano na poziomie 114 590 560 zł, z czego dochody własne w postaci wpływów z podatków i opłat wynoszą 65 462 031 zł, co stanowi 57% dochodu ogółem. Ważną część stanowią tu wpływy z podatków PIT, które ustalane są w oparciu o informację Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. W 2022 r. dla Piastowa będą one wynosić 36 378 908 zł, co stanowi 56% dochodów własnych miasta i 32% dochodów ogółem. Natomiast 20% dochodów stanowi subwencja ogólna w kwocie 23 277 731 zł, a 23% dochodu (25 850 798 zł) to dotacje celowe i środki na finansowanie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych. Wśród nich znajdziemy dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 6 410 919 zł. Wydatki na 2022 r. to z kolei kwota w wysokości 126 637 433 zł. Co oznacza, że deficyt budżetowy ustala się w kwocie 12 046 873 zł.

To, co najbardziej interesujące dla mieszkańców, to wydatki majątkowe, czyli kwota przeznaczona na inwestycje, a tych w tym roku również nie zabraknie. Łącznie na ten cel zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 15 140 631 zł. Najwięcej przeznaczy się na przebudowę i rozbudowę Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza oraz budowę hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. 11 Listopada w Piastowie. To pochłonie 3 795 005 zł. Planuje się również rozbudowę przedszkola miejskiego nr 4, na co przeznaczy się 150 000 zł. Dużą inwestycją, wartą 3 009 960 zł, jest utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście, na co pozyskano dotację w wysokości 2 343 586 zł. Zadania w ramach gospodarki mieszkaniowej to kwota 3 105 354 zł, z czego 2 190 874 zł stanowi dofinansowanie. Tu zaplanowano odnowę tkanki mieszkaniowej oraz podłączenie wielorodzinnych budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej i gazowej. 95 00 zł to kwota, jaką zagospodarowano na budowę wodociągu w ulicach: W. Jagiełły, Warszawskiej, W. Witosa i L. Lisa Kuli, a dodatkowe 143 195 zł przeznaczy się na budowę placu zabaw na rogu ulic Godebskiego i 11 Listopada. W tym roku kontynuuje się także remont i modernizację Willi Millera wraz z otaczającym parkiem i przebudowę terenu targowiska (811 231 zł, w tym 307 044 zł to kwota dotacji).

Natomiast na transport i łączność w zakresie zadań inwestycyjnych przewidziano 2 703 872 zł, w tym na modernizację dróg gminnych – 1 264 099 zł. W tym roku wybuduje się ul. Barcewicza, zmodernizuje ul. Skorupki od ul. Piłsudskiego do ul. Wojska Polskiego oraz przygotuje dokumentację projektową na przebudowę ulic H. Siemiradzkiego, P. Skargi i Szarych Szeregów, a także poprawi bezpieczeństwo na dwóch przejściach dla pieszych na ul. J. Sowińskiego i Alei Wojska Polskiego. Poza tym wybuduje się wiadukt łączący ulice Grunwaldzką i Warszawską (228 727 zł), a za 1 375 405 zł również centrum przesiadkowe „Parkuj i Jedź”, na co pozyskano dofinansowanie w wysokości 1 101 800 zł.

Dodatkowo realizowane będą wcześniej wspomniane programy, na które miasto pozyskało dofinansowania unijne. Będą to projekty pn.: Piastów Centrum Wi-Fi (64 368 zł), Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej (4 200 zł), Przedszkole sukcesu – podnoszenie jakości pracy Przedszkola nr 3 w Piastowie (3 750 zł), Erasmus+ – Ekosystemy otwartej nauki, urzeczywistnianie otwartej nauki ścisłej dla uczniów szkół średnich (82 180 zł), Norweski przepis na nauki doświadczalne (17 440 zł), Progr@muj w zespole (64 310 zł), Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (152 362 zł) oraz Piastów – miasto zrównoważonej energii (79 002 zł).

Polub nas na Facebook