Świetlny Piastów

W Piastowie ruszyła akcja pn. „Świetlny Piastów”, w którym to mieszkańcy zachęcani są do wysyłania fotografii miasta, a te najciekawsze pojawią się na odnowionej instalacji świetlnej.

Świetlny napis „PIASTÓW” stanowi wizytówkę miasta. I choć jest to dość popularne, by taki napis był w najbardziej reprezentatywnym miejscu w większym mieście, w tym ważnym elementem są wyświetlane na nim zdjęcia przedstawiające, jak miejscowość zmieniała się na przestrzeni lat. Wkrótce ta instalacja, zdobiąca teren przy rondzie przy skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Al. Wojska Polskiego, zostanie poddana pracom serwisowym. Władze samorządowe upatrzyły w tym szansę na odświeżenie fotografii. W tym celu ogłoszony został konkurs, w którym mieszkańcy mogą wysyłać własne zdjęcia miasta. Aby wziąć udział w projekcie należy wysłać do 5 zdjęć własnego autorstwa, które przedstawiają życie codzienne mieszkańców, charakterystyczne miejsca czy lokalne wydarzenia. Ma to na celu przede wszystkim edukację kulturalną i zwiększenie poczucia tożsamości lokalnej wśród uczestników oraz zachęta do lepszego poznania Piastowa. Tym samym akcja przyczynia się do promocji miasta i upowszechniania aktywnego spędzania wolnego czasu.

Autorzy najciekawszych prac, które wybierać będzie specjalne jury złożone z przedstawicieli Urzędu Miasta i partnera akcji, wykonawcy świetlnego napisu firmy Multidekor, otrzymają podziękowania i upominki ufundowane przez organizatorów. Akcja trwa do 19 września. Prace wraz formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać na adres: foto@piastow.pl. W przypadku osób niepełnoletnich, do udziału w akcji wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna. Regulamin i szczegółowe informacje znaleźć można na stronie Urzędu Miasta.

 

Polub nas na Facebook