Zasłużony dla Piastowa

Pan Bernard Adamowicz znalazł się w gronie zasłużonych dla miasta Piastowa. Ten zaszczytny tytuł honorowy został przyznany uchwałą Rady Miejskiej podczas ostatniego posiedzenia.

Uzasadnienie do podjęcia takiej decyzji przedstawił podczas sesji Burmistrz Grzegorz Szuplewski, który podkreślał zasługi Pana Adamowicza dla Piastowa w dwóch ważnych sferach związanych z rozwojem wspólnoty samorządowej. Przede wszystkim był on członkiem OSP w Piastowie od lat ‘80, w późniejszych latach Prezesem Zarządu, a obecnie jest jej Prezesem Honorowym. Przyczynił się do rozbudowy remizy, jej wyposażenia i rozwoju. Zadaniu sprostał również ówczesny samorząd, w który zaangażowany był Pan Adamowicz. Pełnił funkcję radnego kilku kadencji w Radzie Miejskiej w Piastowie, był członkiem Zarządu Miasta Piastowa oraz przez wiele lat zastępcą burmistrza.  Sprawował wtedy pieczę nad lokalnymi inwestycjami, przyczyniając się m.in. do budowy wodociągów i kanalizacji, dróg, rozbudowy dwóch szkół, obiektów sportowych i wielu innych.

Ważna jest także jego działalność prospołeczna, o czym w rekomendacji wspomniał Jacek Gromek – Prezes Zarządu oddziału powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Pruszkowie. – Bernard Adamowicz, wieloletni Prezes OSP Piastów zaangażowany był od początku w akcje ochrony przeciwpożarowej i utrzymanie jednostki na wysokim poziomie. Wzorowo wypełniał społeczne obowiązki, cechuje go duża rozwaga oraz poczucie służby w niesieniu pomocy innemu człowiekowi. W dużym zakresie przyczynił się do utrzymania bezpieczeństwa na wysokim poziomie nie tylko w Mieście i Gminie Piastów, ale w całym powiecie pruszkowskim. Jego prospołeczna praca na rzecz mieszkańców i ciągłe dążenie do poprawy warunków pracy strażaków ochotników w pełni zasługuje na najwyższe wyróżnienie Miasta i Gminy Piastów.

Burmistrz przypomniał również o organizacji ogólnopolskiej akcji protestacyjnej strażaków ochotników w 2013 r., kiedy to pod wpływem decyzji rządu przygotowano projekty ustaw, mogące zdaniem protestujących wpłynąć na regres systemu ratownictwa poprzez opodatkowanie sprzętu ratowniczego i dochodów jednostek OSP takich, jak dotacje z urzędów gmin. Ogólnopolski Komitet Protestacyjny zawiązał się właśnie w jednostce OSP w Piastowie i nadzorowany był przez Prezesa Adamowicza.

Za swoją działalność Pan Bernard Adamowicz otrzymał także wiele odznaczeń i wyróżnień, a zwieńczeniem tej pracy ma być właśnie tytuł „Zasłużony dla Miasta Piastowa”.

Polub nas na Facebook