Korzystajmy ze swych praw obywatelskich

To myśl przewodnia wykładu „Realizacja idei praw człowieka w praktyce działania samorządu lokalnego”, wygłoszonego przez Wojciecha Hardta - Przewodniczącego Rady Powiatu Grodziskiego, do licznie zgromadzonych słuchaczy Uniwersytetu Otwartego Pokolenia w Podkowie Leśnej, w Pałacyku Kasyno, we wtorek 12 października 2011.

W swoim wykładzie Wojciech Hardt, nawiązując do Konstytucji RP podkreślił, że:
  • obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne
  • prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.
Nawiązując do swoich wieloletnich doświadczeń w działalności samorządowej, Wojciech Hardt wyraził swój niepokój z faktu nie korzystania mieszkańców z przysługujących im praw, z nie uczestniczenia lub uczestniczenia w niewielkim stopniu w życiu publicznym, nie wykorzystywania prawa do inicjatywy uchwałodawczej. "Mieszkańcy pracą samorządu interesują się tylko wówczas, kiedy mają coś do załatwienia lub jakiejś swojej sprawy nie mogą załatwić w urzędzie gminy lub powiatu"– stwierdził.

Po wykładzie, który był kolejnym, realizowanym w ramach Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej (pierwszy wykład w semestrze jesiennym wygłosiła prof. Irena Lipowicz - Rzecznik Praw Obywatelskich na temat „Partnerstwo obywatelskie w nowoczesnym państwie”) miała miejsce żywa dyskusja, w której pojawiły się również apele, kierowane do zebranych zarówno przez urzędników samorządowych jak i radnych, o uczestnictwo w posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady. „Jeżeli Państwo nie uczestniczą w posiedzeniach Komisji i Sesjach, to nie wiecie na co idą wasze pieniądze, pozwalacie by wpływ na kształt podejmowanych uchwał miała garstka krzykaczy” – argumentowano.
Polub nas na Facebook