Oddziały dwujęzyczne w Szkole w Podkowie Leśnej znowu od września 2024 roku

Oddział dwujęzyczny w Szkole został otworzony po raz pierwszy w roku szkolnym 2023/2024 w klasie siódmej zgodnie z przepisami dotyczącymi tworzenia oddziałów dwujęzycznych. Jest to pierwszy oddział dwujęzyczny w powiecie grodziskim w publicznej szkole podstawowej.

Badania z zakresu neurodydaktyki wskazują, iż dwujęzyczność zwiększa neuroplastyczność mózgu oraz wpływa na opóźnienie starzenia się mózgu. Ponadto uczennice i uczniowie dwujęzyczni osiągają wyższe wyniki w nauce, a dwujęzyczność zapewnia im wszechstronny rozwój. Dlatego w Szkole w Podkowie chemia, matematyka i informatyka są uczone zgodnie z zasadami dwujęzyczności. W roku szkolnym 2024/2025 Szkoła przygotowuje się do otworzenia kolejnego oddziału.

Uczniowie z  Szkoły w Podkowie Leśnej mają pierwszeństwo dostania się do takiego dodatkowego oddziału utworzonego na poziomie klas siódmych. Uczniowie spoza obwodu poza koniecznością zdania egzaminu predyspozycji językowych mogą w procesie rekrutacji otrzymać dodatkowe punkty za świadectwo, zachowanie oraz oceny). Na stronie szkoły www.podkowa-szkola.pl znajdują się zasady przyjęć do oddziałów dwujęzycznych wraz z harmonogramem rekrutacji.  

Spotkanie organizacyjne dla Rodziców i Kandydatów spoza szkoły odbędzie się już 10 kwietnia o godz. 18:30.  Informacje można także znaleźć na stronie szkoły pod linkiem https://podkowa-szkola.pl/rekrutacja-do-oddzialow-dwujezycznych/

materiał zewnętrzny

Polub nas na Facebook