Podkowa Leśna jest jednym z tych wyjątkowych miejsc, gdzie w trakcie przemian ustrojowych idea samorządności trafiła na prawdziwych społeczników i od razu wdrażana była w życie. Nie ma co się dziwić, gdyż ojciec współczesnej samorządności, prof. Jerzy Regulski, związany jest z tymi terenami od urodzenia.

Prof. Jerzy Regulski urodził się i mieszkał w Zarybiu, rodzinnym majątku Haliny i Janusza Regulskich, współzałożycieli Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna. Całe jego życie było związane z Podkową Leśną, której od 2010 r. był Honorowym Obywatelem. By uczcić tę wyjątkową postać, Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, współpracownicy profesora i władze miasta, z okazji 30 urodzin reformy samorządowej ufundowali tablicę pamiątkową.

Niestety, pogoda zmieniła scenariusz Obchodów Dnia Samorządności. Ulewa zmusiła organizatorów, by po odsłonięciu tablicy przenieść uroczystość do CKiIO na ul. Świerkowej.

Po powitaniu gości przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna, Jacek Wojnarowski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna odczytał list od rodziny prof. Jerzego Regulskiego

- Profesor Regulski to Podkowa Leśna, a Podkowa Leśna to samorząd, to są historie nierozerwalne – tymi słowami rozpoczął panel dyskusyjny na temat 30-lecia samorządu terytorialnego Burmistrz Artur Tusiński. Podczas panelu o trudnościach, wyzwaniach, niespodziankach, odpowiedzialności i satysfakcji związanej z tworzeniem i wprowadzaniem samorządu terytorialnego w Polsce opowiadali prof. Jerzy Duszyński – prezes PAN, przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna I kadencji, Jan Król – wicemarszałek Sejmu RP w latach 1997 – 2001, poseł na sejm RP, pełnomocnik rządu d/s reformy samorządu terytorialnego, mec. Janusz Siemiński – przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna I kadencji, Jacek Wojnarowski – prezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu, radny Rady Miasta Podkowa Leśna I kadencji, a także prof. Jerzy Stępień – prezes Trybunału Konstytucyjnego, senator RP I i II kadencji. Wspominano także prof. Jerzego Regulskiego, jako człowieka, którego zaangażowanie, upór i klasa doprowadziły do wprowadzenia reformy samorządu terytorialnego w Polsce. Słuchacze mieli możliwość poznać okoliczności związane z pierwszymi wyborami samorządowymi, ówczesnym procesem legislacji i podziałem kompetencjami między administrację rządową a samorząd. Wspominali o niesamowitej atmosferze i wspólnotowych doświadczeniach I kadencji.

To niezwykle ciekawe spotkanie zakończyło się rozdaniem nagród zwycięzcom Quizu Samorządności i jubileuszowym tortem. Zgromadzeni goście mogli też obejrzeć dwie wystawy przygotowane przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna: Podkowa Leśna na starych widokówkach i Moja Podkowa. Fotografie Mieczysława Klajnowskiego. Przez całe lato będzie można je oglądać na ul. Lilpopa.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Ojciec samorządności upamiętniony w jej święto!