Dzwonią do osób starszych, podają się za członka rodziny, który ma poważny problem finansowy i proszą o pilne pożyczenie pieniędzy. Tak prowadzą rozmowę, że udaje im się wprowadzić w błąd i wyłudzić od rozmówcy nawet bardzo duże sumy pieniędzy. Mowa o oszustach działających metodą „na krewnego”, którzy ponownie pojawili się na terenie powiatu grodziskiego. W celu uświadomienia tych zagrożeń i wskazania sposobów ich unikania, wczoraj grodziska policjantka spotkała się z seniorami z podkowiańskiego Uniwersytetu Otwartego Pokolenia.

Wśród wielu zadań Policji jest także prowadzenie działań profilaktycznych, które służą poprawie bezpieczeństwa obywateli. W tym celu grodziscy policjanci reagują na wszelkie sygnały o zagrożeniach, jakie docierają do nas od mieszkańców powiatu. Jednym z nich w ostatnim czasie była informacja od władz Podkowy Leśnej o próbach oszustw metodą „na krewnego”. W odpowiedzi na te sygnały policjanci przygotowali informację pisemną, która została zamieszczona na stronie internetowej miasta i dołączona do lokalnej prasy, a także zorganizowali spotkanie ze słuchaczami Uniwersytetu Otwartego Pokolenia.

Spotkanie z seniorami odbyło się wczoraj w Miejskim Ośrodku Kultury. Podstawą do rozmowy o zagrożeniach był przedstawiony uczestnikom film „Nie daj się złowić na wnuczka”. Po obejrzeniu materiału policjantka wskazała metody zapobiegania tego rodzaju oszustwom oraz odpowiedziała na pytania uczestników i wyjaśniła zaistniałe wątpliwości. Podobne spotkania odbywały się także w innych miejscach powiatu i będą realizowane w dalszym ciągu w miarę istniejących potrzeb.

Polub nas na Facebook