Wesprzyjmy podkowiański „Projekt z klasą” w głosowaniu!

Zachęcamy do wsparcia projektu „Żelazny most” Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącym nr 60 w IX edycji Konkursu „Projekt z klasą” wydawnictwa „Nowa Era”. Głosowanie on-line trwa od 3 do 13 grudnia 2018 r. Wyrusz z nami w podróż do przeszłości. Poznaj archeologię Mazowsza gdzie obok siebie żyli ludzi twórcy starożytnych pieców hutniczych. Codziennie możesz oddać na projekt jeden głos.

6 października 2018 podczas uroczystości Jubileuszu 100 lecia Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie zostało zawarte porozumienie o współpracy partnerskiej między Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie a Podkowiańskim Liceum Ogólnokształcącym nr 60, rozpoczynające realizację drugiej edycji innowacji edukacyjnej międzywojewódzkiego projektu Żelazny Most. Opiekę merytoryczną (patronat) w województwie mazowieckim obejmie Muzeum Starożytnego Hutnictwa im. Stefana Woydy w Pruszkowie, a patronat honorowy Burmistrz Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej.

Projekt trwał będzie dwa lata: W pierwszym etapie uczniowie zostaną zaznajomieni ze specyfiką warsztatu pracy archeologa; gruntownie poznają kulturę materialną i duchową ludów kultury przeworskiej, a także dzieje dwóch największych ośrodków hutnictwa żelaza, działających poza granicami Imperium Rzymskiego, z centrami w rejonie Pruszkowa i Nowej Słupi. Kluczowym elementem realizacji założeń merytorycznych Projektu będzie wymiana młodzieży z obu szkół, w formie wycieczek naukowych, celem zapoznania się z zasobami Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. prof. Mieczysława Radwana w Nowej, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie, a także Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Nabytą wtedy wiedzę i umiejętności uczniowie klas spożytkują budując makietę pieca dymarskiego wystawy tematycznej

Ze szczegółami projektu można zapoznać się na stronie: https://www.projektzklasa.pl/component/projektzklasa9/projekt/1030

Głosowanie on-line trwa od 3 do 13 grudnia 2018 r. Codziennie możesz oddać na projekt jeden głos

Polub nas na Facebook