Zmarła Anna Dobrzyńska-Foss

Z żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci Anny Dobrzyńskiej-Foss. Od kilku miesięcy dzielnie walczyła z chorobą, która okazała się silniejsza.

Urodzona w 1941 r. Anna Foss związała się  z Podkową Leśną  prawie 30 lat temu. Przyciągnęła ją tu między innymi atmosfera i tradycja aktywności społecznej, w której jej społecznikowska natura znalazła znakomite pole do działania.  Anna Foss włączała się bardzo aktywnie  w niemal wszystkie wydarzenia ważne dla miasta i podkowiańskiej społeczności. W latach 90. uczestniczyła w pracach nad statutem miasta, strategią zrównoważonego rozwoju Podkowy Leśnej i jej kolejnymi aktualizacjami oraz planem zagospodarowania przestrzennego Podkowy. Była współinicjatorką wydanej w 2006  r. przez TPMOPL Karty Mieszkańca Podkowy Leśnej, pozycji unikalnej w skali kraju, stanowiącej wzór dla podobnych wydawnictw w innych miastach. Podjęła  starania o nadanie Podkowie Leśnej statusu pomnika historii .Od początku czyli od 2005 r. uczestniczyła w organizacji corocznego festiwalu „Otwarte Ogrody”; w 2015 r. była współorganizatorką Kongresu Miast Ogrodów w Podkowie Leśnej, autorką jednego z opracowań wydanych z okazji Kongresu. Współtworzyła podkowiański Uniwersytet Otwarty Pokolenia. Z grona słuchaczy Uniwersytetu wyłoniły się, między innymi dzięki inicjatywie i konsekwentnym  Jej działaniom, Klub Ogrodowy i Teatr Otwarty, w którym odnalazła radość bycia na scenie. Całkowicie własnym, oryginalnym pomysłem  Anny Foss było odtworzenie „olimpiady”, jaką w czasie wojny, w roku 1943 zorganizowały ekipy Zarybia i Stawiska – we współczesnej koncepcji były to zawody obu szkół podstawowych i gimnazjów podkowiańskich, rozegrane tak jak przed 69  laty, na terenie Zarybia. Impreza odbywała się co roku przez trzy lata. W ostatnich latach  włączyła się w utworzenie i działania Stowarzyszenia Podkowa Sportowa. Wielokrotnie reprezentowała też Podkowę Leśną w organizacjach i działaniach ponadlokalnych. W latach 2010-2015 wchodziła w skład Rady Społecznej Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim. Kilkakrotnie, jako przedstawicielka TPMOPL była członkiem jury konkursu wiedzy o powiecie grodziskim, organizowanego dla młodzieży ze wszystkich gmin przez Zespół Szkół im. Józefa Bema w Milanówku; reprezentowała też Towarzystwo w Lokalnej Grupie Działania Zielone Sąsiedztwo. Dwukrotnie, w II i w VI kadencji (lata 1994-1998 i 2010-2014) pełniła funkcję radnej Rady Miasta. Należała do najaktywniejszych radnych; z wielką kulturą, ale i stanowczością reagowała i zabierała głos w ważnych, czasem trudnych sprawach.

Polub nas na Facebook