Zmarła Maria Iwaszkiewicz

fot. podkowalesna.pl

Wczoraj, 23 marcia 2019 r. zmarła Maria Iwaszkiewicz, polska pisarka, felietonistka, dziennikarka, długoletnia redaktorka Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”, córka Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów.

Córka Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów, wnuczka Stanisława Lilpopa. Od 1928 r. mieszkała z rodzicami i siostrą Teresą w Stawisku. W czasie okupacji włączyła się w działalność ruchu oporu: była współredaktorem młodzieżowego pisma konspiracyjnego „Podkowa News”, współautorką okupacyjnej „Szopki Podkowińskiej”, uczestniczyła w tzw. olimpiadzie w Zarybiu.

Była pasjonatką i znawczynią sztuki kulinarnej, autorką wielu popularnych publikacji na ten temat. Napisała liczne artykuły i felietony prasowe. Opracowywała również twórczość literacką swojego ojca i matki. Po śmierci rodziców, realizując testament Jarosława Iwaszkiewicza, w 1979 podjęła działania na rzecz utworzenia Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku i została jego honorowym kustoszem uczestnicząc w tworzeniu, gromadzeniu i archiwizacji zbiorów muzeum. W 2010 została Honorowym Obywatelem Miasta Podkowa Leśna.
 

 

Polub nas na Facebook