20 lat w Unii Europejskiej

Dokładnie o północy 1 maja 2004 r. Polska stała się członkiem wielkiej wspólnoty, jaką jest Unia Europejska. Od tego czasu nasze życie zmieniło się nie do poznania.

Kilka dni temu Sejm przyjął uchwałę w sprawie uczczenia 20. rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Podkreślono w niej, że podjęta przed dwoma dekadami decyzja „zapoczątkowała udział Polski w europejskim projekcie integracyjnym, a samo członkostwo przyniosło naszemu krajowi wzmocnienie współpracy międzynarodowej oraz przyspieszyło rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny”. W dokumencie wyrażono również nadzieję, że 20. rocznica stanie się bodźcem do kontynuowania wysiłków na rzecz „lepszej, silniejszej, sprawiedliwej zjednoczonej Europy, w której Polska odgrywa aktywną i odpowiedzialną rolę”.

Na Mazowszu w ciągu ostatnich 20 lat udało się zrealizować ponad 37 tys. projektów, których wartość to aż 200 mld zł. Unijne dofinansowanie do tych projektów wyniosło ponad 112 mld zł. Samorząd województwa mazowieckiego odpowiada m.in. za wdrażanie programów regionalnych na Mazowszu. Dzięki tym programom udało się zrealizować blisko 14 tys. projektów. Powstało blisko 1,5 tys. km nowych lub przebudowanych dróg powiatowych i gminnych, a także 1,4 tys. km ścieżek rowerowych, 700 budynków użyteczności publicznej przeszło termomodernizację, środki unijne wsparły również rozwój lotniska w Modlinie i Kolei Mazowieckich.

W 2000 r. PKB województwa mazowieckiego wynosiło 153 tys. zł na mieszkańca, co dawało łącznie 20% PKB kraju. Dziś województwo mazowieckie wytwarza prawie 25% PKB Polski. Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, od wejścia Polski do Unii Europejskiej Mazowsze rozwinęło się pod względem gospodarczym, społecznym i kulturowym. – Nie byłoby tak dużej zmiany bez funduszy unijnych. Ostatnie 20 lat to ponad 112 mld zł z Unii Europejskiej, które pozwoliły na realizację ponad 37 tys. projektów. Po środki unijne chętnie i skutecznie sięgają beneficjenci z całego województwa, zarówno przedsiębiorcy, ośrodki naukowe i badawcze, jak i samorządy lokalne.

Obecnie trudno wyobrazić sobie inwestycje samorządowe bez wsparcia środków zewnętrznych w tym z Unii Europejskiej. W najbliższych miesiącach samorządy będą miały do rozdysponowania niewyobrażalne środki z Krajowego Planu Odbudowy. Jakie inwestycje pojawią się dzięki nim w naszej okolicy? Mamy nadzieję, że przekonamy się o tym w najbliższym czasie.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: